روی خط شب با رادیو صدای ایران

روی خط شب با رادیو صدای ایرانجزوه حاضر حاصل گفتگوی سه تن از اعضاء جدا شده از سازمان مجاهدین (کریم حقی، علی رضوانی و جمشید تفریشی) درباره روابط درونی فرقه رجوی با رادیو 24 ساعته ایرانیان "لوس آنجلس" می باشد که از روی نوار به صورت نوشتار پیاده شده است.

دانلود روی خط شب با رادیو صدای ایران
دانلود روی خط شب با رادیو صدای ایران