درود بر پدران و مادران اعضاء اسیر در اشرف

درود بر پدران ومادرانی که با مقاومت برحق خویش فرقه رجوی را مجبور کردند تا ماهیت ضد بشری اش را بیرون بریزد مسعود رجوی در توهین اشکار به خانواده های اسیران اشرف انان را مزدور خطاب کرد وبه اسیران اشرف نیز گفت که انها خانواده شما نیستند؟ برای ثبت در تاریخ وبرای اگاهی همه هموطنان ایرانی وبرای شناخت واقعی ماهیت این فرقه ضد بشری بخشی از پیام مسعود رجوی که از طریق ارگانهای رسمی این فرقه پخش شده است را ضمیمه کرده ایم تا باشد که خلق ایران در روز واپسین دریک دادگاه عدالت بین اللملی ودر انظار همه مردم دنیا این مزدور را که حتی به نوامیس مردم ایران که همان پدران ومادران هستند نیز اهانت میکند به محاکمه بکشد تا دیروز خانواده های اسیران اشرف خلق قهرمان بودند ولی امروز رجوی انها را مزدورانی خطاب میکند که خیانت کار هستند بنظر می اید که رجوی در بن بست مرگ ونابودی دست به هر کاری میزند و توهین به خانواده ها نیز بی شرمانه ترین و ننگین ترین کار این مردک است گویا رجوی در نقطه نابودی علاوه بر اینکه میخواهد اسیران اشرف را قربانی کند با توهین به همان پدران ومادران اسیران که بسیاری از انها سالخورده هستند وبسیاری با سن بسیار بالا به امید دیدار فرزندانشان به درب اشرف مراجعه کرده اند تا حتی برای دقایقی فرزندان اسیرشان را ببینند اما فرقه رجوی در اوج رسوائی ودر اخرین برگ های خودش برای اینکه نگذارد این رابطه عاطفی که رجوی سالها انرا در درون فرقه کشته بود زنده شود دست به توهین به خانواده ها زده است بله خانواده های این اسیران با مقاومت برحق خویش رجوی را مجبور کردند تا ماهیت خودش را نشان دهد همان چیزی که رجوی همیشه انرا پنهان میکرد حالا ناگزیر شده است خودش به زبان اشهد خودش بگوید که خانواده نداریم خانواده حرام است خانواده معنی ندارد در کجای این کره خاکی میتوان چنین چیزی یافت در کدام منطق در کجای این عالم میتوان یافت که یک دیکتارتور بیاید بگوید پدر ومادر وخواهر وبرادر دشمن هستند بدرستی که نمی توان یافت فقط این را باید در منطق رجوی جستجو کرد کسی که تا بن استخوان الوده به نجاست از هر مدلی میباشد او کسی است که فرمان میدهد انسانها خودشان را به اتش بکشند برای کی وبرای چی او کسی است که فرمان میدهد به اسیران که به خانواده هایتان توهین کنید تا بدین ترتیب به رجوی وصل بمانید او فرمان میدهد که به صورت پدر ومادر خود سیلی بزنید اخر در منطق کدام دین و ائینی میتوان چنین بی شرمی را یافت حتی در منطق حیوانات نیز نمی توان چنین پدیده ای را مشاهده کرد اما در منطق رجوی توهین به خانواده به پدر ومادر به خواهر وبراد ر یک افتخار است کسی که به زنان فرمان میدهد که به شوهرانشان بگویند خوک وبه مردان هم فرمان میدهد به زنانشان بگویند افریطه ایا کسی که چنین فرامینی میدهد یک انسان است و یا یک حیوان که بوئی از ادمیت نبرده است بی شک بصورت منطقی میتوان گفت رجوی خود یک افریطه ویک خوک است کسی که حتی حریم خانواده ها را نیز در هم میشکند در تاریخ ایران زمین نبوده ونخواهد بود فرقه ای که چنین کار شنیعی انجام داده باشد این تنها نمونه ننگین تاریخ ایران است باشد تا فردای روزگار همین پدران ومادران این مزدور را به محاکمه بکشند و بی شک محاکمه این مزدور نزدیک است باید او وبنیاد این طرز فکر به محاکمه کشیده شود بنیاد تفکری که انسانها را مسخ میکند و خود را در نقطه ای قرار میدهد که افراد اسیر او را پرستش کنند همچون سلطان مار دوش که خون اسیران را میخورد و همه باید او را پرستش میکردند اما بی شک در قرن حاظر که قرن روشنگری ودنیای پیشرفت بشر است چنین عقاید قرون وسطائی جائی ندارد وهر روز هم که میگذرد این فرقه به انزوا کشیده میشود والبته از انجائی که مسعود رجوی فردی بسیار ترسو میباشد برای حفظ ظاهر هم که شده هر روز خود را به دامن کسی می اندازد تا به حیات ننگین خودش ادامه دهد به قول خودش که گفت اگر لازم باشد دامن هم میپوشم این تنها حرفی است که رجوی راست گفته او برای ادامه حیات خفت بارش حاظر به هر کاری است از مزدور صدام شدن تا مزدور هر کسی که فکرش را بکنید در پایان انجمن ایران باستان از خانواده های اسیران اشرف که با مقاومت برای حقوق حقه خود که در برابر این فرقه مافیائی ایستادگی میکنند ستایش کرده وضمن پشتیبانی از انها برای این خواسته از مقامات ذی صلاح بین المللی میخواهد که هر چه زودتر امکان ملاقات خانواده ها را با فرزندان اسیرشان فراهم کند وما نیز ضمن پشتیبانی از شما پدران ومادران رنج کشیده وضمن حمایت از شما با تمام تلاشمان سعی میکنیم که صدای شما را به گوش جهانیان برسانیم وبا مقامات ذیصلاح در این مورد توضیح دهیم و باشد که بتوانیم گوشه ای از درد ورنج شما پدران ومادران را التیام بخشیم به امید ازادی اسیران فرقه رجوی

خروج از نسخه موبایل