نامه انجمن ایران باستان به صلیب سرخ جهانی مستقر در عراق

با احترام و سپاس فراوان از تلاشها و اقدامات انسان دوستانه شما در سراسر جهان بخصوص در کشور عراق انجمن ایران باستان آینده درخشان، متشکل از اعضای قدیمی و منتقدین سیاسی میباشد که سالیان در سازمان مجاهدین خلق (فرقه رجوی) در اسارت افکار و ایدئولوژی کاملا فرقه ای آن بسر برده اند و پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام حسین توانستند خود را از اسارت اینفرقه(فرقه رجوی) رها کرده و آزادی خود را بدست آورند و همانطور که مطلع هستید نزدیک به سه ماه است که خانواده های قربانیان اینفرقه در شرایط آب و هوایی بسیار بد عراق و با امکانات بسیار محدود در پشت درب پادگان عراق جدید(اشرف سابق) منتظر دیدار با عزیزان خود میباشند ولی متاسفانه مسئولین و گردانندگان فرقه رجوی مانع از دیدار این خانواده ها که عمدتا از افرد سالخورده میباشند با فرزندانشان میشوند، ملاقاتی که در همه زندانهای جهان امری طبیعی و قانونی میباشد ولی متاسفانه درزندان اشرف ملاقات آزاد وجود ندارد و دیدار و ملاقات در فرهنگ فرقه ای رجوی یک گناه محسوب میشود. همانطور که در ابتدای نامه خود اشاره کرده بودیم ما نیز سالیان در همان زندان اشرف در اسارت افکار و ایدئولوژی فرقه ای و بسته اینفرقه بسر برده ایم و برایمان این نحوه عملکرد مسئولین مجاهدین در قبال خانواده ها بسیار ملموس و مادی است چون ما از درون مناسبات همان فرقه بیرون آمده ایم و خوب میدانیم که چرا مسئولین مجاهدین بشدت مخالف دیدار خانوادهها با فرزندانشان هستند. فرقه ای که در درون آن امکان نامه نگاری، تبادل عکس، تلفن، ملاقات،………..و غیره با اقوام و خویشان اساسا ممنوع بود و حتی فکر کردن به پدر و مادر و زن و فرزند بشدت در نشستهای جمعی سرکوب می گشت و در مناسبات فرقه رسما اعلام شده بود که هرگونه عشق و عاطفه نسبت به خویشان و بستگان یک گناه و جرم محسوب میگشت و با فرد یا افرادی که وارد این موضوعات میشدند بشدت برخورد میشد. فرقه ای که استفاده از تلویزیون، رادیو،اینترنت، ماهواره، و تلفن را برای قربانیان ممنوع اعلام کرده بود، در نتیجه افرادی که در درون اینفرقه در اسارت هستند هیچ دیدی نسبت به دنیای آزاد ندارند وبجای آن مستمرا در زیر رگبار تلقینات فرقه ای و مغز شویی قرار دارند. فرقه ای که در آن پدیده عشق و زندگی،خانه و خانواده کاملا مطرود اعلام شده است و در آن فقط باید رهبران این فرقه را چون بت پرستید. مسئولین محترم صلیب سرخ مستقر در عراق، ما اعضا سابق و منتقدین اینفرقه از شما درخواست داریم که به خواسته های حقه خانواده ها در پشت درب زندان اشرف جامعه عمل بپوشانید و امکان دیدار این خانواده ها را با اسیران و قربانیان فرقه رجوی را محقق کنید،ملاقات حق همه اسیران و قربانیان میباشد و مسیولین اینفرقه باید به خواست صلیب سرخ جهانی تن دهند و امکان ملاقات را ایجاد کنند. با احترامات فراوان
انجمن ایران باستان، آینده درخشان رونوشت
دفتر سازمان ملل متحد در عراق
سفارت آمریکا در عراق
دیده بان حقوق بشر
سازمان عفو بین الملل

خروج از نسخه موبایل