تقاضایی از مدیر اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشردر رابطه با چماقداری اعضای فرقه رجوی

نامه انجمن ایران باستان به آقای کنت روث مدیر اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشردر رابطه با چماقداری اعضای فرقه رجوی بر علیه جداشدگان و قربانیان فرقه با سلام و احترام چند روز پیش مطلع شدیم که چماقداران فرقه رجوی در کمپ پناهندگی هلند محل اقامت آقای بهزاد علیشاهی ایشان را مورد تهاجم و هتاکی قرار دادندو ضمن توهین و فحاشی، ایشان را نیز تهدید کردند که البته با هوشیاری پلیس و نگهبانان حفاظتی کمپ، چماقداران فرقه دستگیر و از کمپ خارج گشتند همانطور که میدانید اینگونه اعمال چماقداری و ضرب و شتم قربانیان جدا شده و منقدین و فعالین حقوق بشر اولین بار نیست که از طرف چماقداران فرقه در کشورهای اروپایی اتفاق میافتد. سال گذشته در آکسیون قانونی و رسمی قربانیان فرقه در منطقه سرجی پاریس آقای محمد کرمی یکی دیگر از قربانیان رها شده ازفرقه رجوی تنها بخاطر افشاگری بر علیه سیاست ها و اقدامات تروریستی و فرقه گرایانه فرقه رجوی، مورد هجوم چماقداران اعزامی فرقه قرار گرفت و ایشان بشدت از ناحیه صورت و بینی مورد ضرب و شتم قرارگرفت که منجر به زخمی شدن ایشان گشت. همچنین در سال گذشته آقای محمد حسین سبحانی نیز در شهر کلن آلمان مورد تهاجم و هتاکی و فحاشی از طرف چماقداران فرقه رجوی قرار گرفتند. فرقه رجوی همچنین به خانواده های اسیران فرقه درپادگان اشرف که مدت 4 ماه است در انتظار دیدن عزیزان خود هستند رحم نکرده و در اینمدت با هتاکی و فحاشی به پدران و مادران سالخورده اسیران،مانع از دیدار خانواده ها با عزیزان خود شده اند. حتی یکی از فرماندهان این فرقه بنام خانم هنگامه حاج حسن با سلاح سرد قصد تهاجم به پدران و مادران پیر و سالخورده را داشت که توسط نیروهای عراقی دستگیر و تهاجم ایشان خنثی میگردد. ما اعضای انجمن ایران باستان که خود قربانیان اینفرقه هستیم هرگونه چماقداری در هر لباس و در هر مرامی را قویا محکوم میکنیم.خشونت و تهاجم، هتاکی، فحاشی،ضرب وشتم و تهدید از خصوصیات بارز اینفرقه میباشند وکوچکترین انتقاد از طرف هرکس و یا هر گروه یا سازمان و……….غیره به اینفرقه و سیاستهایش منجر به خشونت و ضرب و شتم و…….. غیره میشود. ما از کلیه سازمانهای حقوق بشری ومدافعین حقوق بشرو سیاستمداران اروپایی، خواستار متوقف کردن اقدامات تروریستی چماقداران فرقه رجوی در کشورهای اروپایی بر علیه جداشدگان و منتقدین و فعالین حقوق بشر هستیم. با احترام
انجمن ایران باستان، آینده درخشان رونوشت
1. دفتر سازمان ملل متحد در پاریس و هلند و آلمان
2. دفترعفو بین الملل
3. وزارت کشور هلند، فرانسه و آلمان

خروج از نسخه موبایل