مجاهدین خلق و موضع گیری هایی متناقض

(آیا امریکایی ها برای ملاقات با فرزندانشان نسبت به ایرانی ها از حقوق بیشتری برخورداند؟) در اخبار خواندم که دولت ایران با صدور ویزا اجازه داد تا سه خانواده امریکایی برای ملاقات با فرزندانشان به ایران سفر کنند. این سه نفر در داخل سرزمین ایران دستگیر شده و متهم به ورود غیر قانونی شده اند…. مذاکراتی که بین طرف های ایرانی و امریکایی رخ داد و به چنین نتیجه ای رسید و منجر به اجازه ایران برای انجام چنین ملاقاتی گردید مطمئنا نظرها را به واقعیاتی مرتبط به یکدیگر جلب می کند. از جمله مهم ترین این ها اتهامات امریکایی ها بر علیه دولت ایران است که آنها را متهم میکنند که رژیمی توتالیتر و دیکتاتور هستند و این که با تمام توان بصورتی مخفیانه بدنبال توان نظامی اتمی هستند و این که ایران از تروریسم پشتیبانی می کند… من اینجا بدنبال رد اتهامات وارده بر ایران نیستم و وظیفه ای هم در قبال دفاع از این کشور احساس نمی کنم…… سازمان مجاهدین خلق در تمامی جوامع بین المللی بعنوان یک گروه تروریستی خطرناک شناخته شده است اکنون در خارج از اختیارات دولت عراق عمل می کند…… ولی دولت عراق نتوانسته به این خواسته خود که این گروه کشور عراق را ترک کنند جامع عمل بپوشاند و این در حالی است که در واقع حق این است که این گروه که دستش به خون مردم آلوده است قبل از اخراج از عراق بخاطر جنایاتی که انجام داده است محاکمه گردد…. اکنون برخی در داخل این سازمان خواستار ملاقات با خانواده های خود و جگر گوشگان خود هستند و برخی بدنبال راهی برای طغیان بر علیه رهبران و نجات خود از وضعیت فاشیستی موجود..ولی متاسفانه این افراد بدست رهبران سازمان دستگیر، زندان و شکنجه می شوند. من بدنبال دریافت انبوهی از اخبار مبتنی بر شکنجه افراد تحت رهبری دیکتاتور مجاهدین راهی آنجا شدم تا با این افراد ملاقات کنم ولی وقتی آنجا رسیدم با چهره های خشن رهبران سازمان مجاهدین در بازداشتگاه اشرف روبرو شدم که شروع به پرخاش نمودند. و البته خانواده ها را دیدم که در مقابل رفتار شرم آور و ضد و نقیض این رهبران هنوز نتوانسته اند به هدفشان یعنی ملاقات با فرزندانشان دست یابند این خانواده ها چهار ماه قبل در مقابل درب این کمپ بدنام در استان دیالی متحصن شده اند. آنها از سفیر امریکا در عراق آقای کرستوفر هیل می خواهند تا با فشار بر رهبران سازمان مجاهدین به درد و رنج این خانواده ها پایان داده راهی برای ملاقات آنها با فرزندانشان پیدا کند. این خواسته خود تاییدیه ای است بر این که دولت عراق احتمام کافی برای تسلط بر مجاهدین را ندارد و همین باعث گردیده که خانواده ها این نامه را به سفیر امریکا بنویسند و از وی بخواهند تا به این وضعیت درد آور پایان دهد. ایالات متحده امریکا… خواستار ملاقات امریکایی ها با فرزندانشان که در داخل ایران به جرم ورود غیر مجاز دستگیر شده اند شد و ایران این اجازه را داد. امروز ایالات متحده امریکا مورد خطاب قرار گرفته است تا بخاطر رعایت حقوق انسانی رهبران مجاهدین خلق را مجبور کند تا به این بی عدالتی خاتمه داده و به اسیران اجازه بدهند تا با خانواده های خود ملاقات داشته باشند. ولی ببینید تفاوت وضعیت از کجا است به کجا. کاظم سامی فرج

خروج از نسخه موبایل