گزارش سوم سمینار بزرگ پاریس

قطعنامه شرکت کنندگان در حمایت از خانواده های قربانیان قلعه رجوی (کمپ اشرف ـ عراق) ما با اعتقاد به کرامت والای انسانی، و با هدف نفی خشونت، تروریسم و فرقه گرایی و کمک به خانواده های قربانیان قلعه رجوی (کمپ اشرف ـ عراق) در این گردهمایی بزرگ که با حضور 200 نفر از فعالین حقوق بشر در تاریخ نوزدهم ژوئن 2010 در شهر پاریس تشکیل شده، شرکت کرده ایم. بدون تردید در شرایط کنونی، جامعه ایرانیان در داخل و خارج از کشور بیش از هر زمان نیازمند آرامش و آگاهی است ؛ به همین دلیل خود را موظف به زمینه سازی و ایجاد فضای مناسب برای تحقق این دو منظور می دانیم و در این راستا در جهت نفی عقاید خشونت طلبانه و فرقه گرایانه تلاش خواهیم کرد. ما باور داریم که گفتگو و تعامل بین عقاید مختلف می تواند و باید وجود داشته باشد و در این راستا کوشش خود را بکار خواهیم بست. ما از کلیه انجمن ها و کانونهای مدافع حقوق بشر و کارشناسان امور فرقه گرایی و ضد تروریسم، خانواده های قربانیان که در برگزاری این گردهمایی بزرگ فعالانه شرکت داشته اند، سپاسگذاری می کنیم و با توجه به اینکه بخش گسترده ای از حاضرین در اجلاس را اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق، پشتیبانان آنها و خانواده های قربانیان تشکیل می دهند، محورهای این بیانیه مبنای هماهنگی فعالیت های امضا کنندگان خواهد بود. 1 ـ ما اعتقاد داریم سازمان مجاهدین خلق به رهبری آقای مسعود رجـوی و خانم مریم رجوی، طی یک پروسه طولانی در سه دهه گذشته و با تاکید بر دو محور ایدئولوژیک و نظامی خود، از سازمان تحت سلطه اش یک فرقه مذهبی – تروریستی ساخته و اعضای خود را با روش های مغزشویی از درون تهی کرده است تا مانعی برای رهبری مادام العمر وی و همسرش مریم نباشند. رهبری این فرقه با مزدوری برای صدام حسین دیکتاتور سابق عراق، درعوض انتقال رهبری و اعضای مجاهدین به عراق، شرایطی را در فضای خفقان و دیکتاتوری در کشور عراق برای سرکوب هرچه بیشتر مخالفین خود فراهم کرد. مسعود رجوی و مریم رجوی منتقدین خود را ابتدا در زندانهای انفرادی خودشان شکنجه می دادند و زمانی که مطمئن میشدند او همچنان مقاومت و مخالفت خود را با رهبری فرقه ادامه می دهد، و براساس تبانی که با سرویس اطلاعاتی رژیم بعث عراق آنها را روانه سیاه چالهای عراق و زندان مخوف ابوغریب می کردند که ده ها نفر در این مورد آماده شهادت در دادگاه های بین المللی هستند. 2 ـ مسعود رجوی و مریم رجوی برا ی مشروعیت بخشی و لزوم حمایت از سازمان مجاهدین خلق، همواره سعی دارند خود را بعنوان تنها آلترناتیو دمکرات ِ رژیم ایران معرفی نمایند، سازمانی که حتی به ادعای دیپلمتهای اروپایی مقیم ایران از هیچ پایگاهی در داخل کشور برخوردارنبوده و هیچ مشروعیتی در میان مردم ایران ندارند. بنابراین ما به کلیه تصمیم سازان و تصمیم گیران بین المللی و دولتی این توجه را می دهیم که برای فشار به حکومت ایران نباید از تروریست هائی مثل مسعود رجوی و خانم رجوی استفاده ابزاری کرد. این عمل باج دهی به تروریستهائی است که تقریبا به اندازه تمامی مردم ایران شاکی دارند.. 3 – ما پشتیبانان و حمایت کنندگان این بیانیه هشدار می دهیم که رهبری و اعضای سازمان مجاهدین خلق که پس از فروپاشی رژیم صدام همراه با اسناد و مدارک و پولهای اهدائی حزب بعث از عراق متواری و به اروپا گسیل شده اند، ضمن لابی کردن با چهره های شناخته شده ای از اعضای پارلمان اروپا در صدد هستند سابقه تروریستی خود و پروسه طولانی همفکری و همکاری با رژیم دیکتاتور عراق را یا مشروع جلوه دهند و یا تکذیب نمایند تا از این مسیر، ننگ با صدام بودن را به فراموشی بسپارند و برای آینده خویش کسب مشروعیت نمایند. ارتباط ایدئولوژیک، و تشکیلاتی، مالی و تسلیحاتی سازمان مجاهدین خلق با حزب بعث صدام حسین طی سال های گذشته بر هیچکس پوشیده نبوده و نیست. فیلم ها و اسناد و مدارکی که از جنایات مشترک " رجوی و صدام " موجود است و در هر دادگاهی قابل ارائه میباشد 4 ـ ما حمایت خود را از اقدام درست و قانونی دولت فرانسه در 17 ژوئن 2003 که منجر به دستگیری خانم رجوی و بیش از 160 نفر از مسئولین ارشد این فرقه تروریستی شد، اعلام می کنیم. همچنین اقدام سازمان یافته و برنامه ریزی شده رهبری فرقه مجاهدین که منجر به سوزانده شدن چندین نفر در خیابان های پاریس در 17 ژوئن 2003 شد؛ محکوم می کنیم. ما ضمن تشکر از مواضع وزیر خارجه فرانسه آقای دکتر کوشنر در قبال این سازمان و تروریست دانستن این گروه از وزارت دادگستری فرانسه درخواست می کنیم که به شکایات قربانیان این سازمان از رهبری فرقه مجاهدین شتاب بیشتری بخشد.. 5 ـ ما ضمن حمایت از حکم دولت عراق مبنی بر اخراج نیروهای سازمان مجاهدین از عراق، دسیسه های رهبری سازمان مجاهدین خلق برای جلوگیری از اجرای این حکم و شانتاز و به کشتن دادن اعضای این سازمان را برای مقابله با این حکم قانونی دولت عراق را محکوم می کنیم و مسئولیت اخلال در روند خروج اعضای قربانی مجاهدین به هر کشوری که مایل هستند بر عهده رهبری مجاهدین خلق می دانیم. 6 ـ مریم رجوی رهبر فرقه مجاهدین خلق که در اوورسورواز فرانسه مستقر می باشد، در صدد است در صورتیکه حکم به اخراج اعضای مجاهدین خلق توسط دولت عراق نهایی شود، همچنان ساختار این فرقه تروریستی را حفظ و درخواست کند که اعضای این گروه به صورت دسته جمعی به یک کشور اروپائی، احتمالا فرانسه یا کشورهای اسکاندیناوی منتقل شوند تا جای بغداد را با یک پایتخت اروپائی عوض کرده و بساط تروریستی خود را در آنجا دایر نمایند. ما شرکت کنندگان در این سمینار نسبت به این امر هشدار می دهیم و حضور فرقه مجاهدین خلق در اروپا را تهدیدی برای مردم اروپا می دانیم. 7 ـ شرکت کنندگان در این سمینار اعتقاد دارند که بسیاری از اعضای قربانی و اسیر این فرقه در کمپ اشرف عراق نیازمند به پزشک روانشناس و درمان هستند تا از اسارت فکری که در طی یک پروسه طولانی به آن دچار شده اند، رهائی یابند. برای تحقق این مهم ما مصرانه از سازمان صلیب سرخ، کمیساریای عالی پناهندگان، سازمان پزشکان بدون مرز درخواست می کنیم باید با تک تک این افراد خارج از حصار فیزیکی فرقه و بدون حضور نمایندگان این فرقه ملاقات صورت گیرد. 8 – ما ترور شخصیت و برخوردهای فیزیکی خشونت طلبانه فرقه مجاهدین خلق در اروپا نسبت به جداشدگان و دیگر منتقدین و ایرانیان آزاده را محکوم و خواهان توضیح رهبری سازمان در این باره هستیم. 9 ـ ما معتقدیم که در یک مبارزه سیاسی اجتماعی اصولی،هیچگاه نباید مانعی برای بروز عواطف انسانی و پیوندهای خانوادگی باشد از این رو از سازمان مجاهدین می خواهیم که به احساسات و عواطف انسانی اعضای خود احترام گذاشته و اجازه ملاقات اعضای خود با خانواده ها یشان را بدون حضور مراقب وفرد سازمانی بدهد و ممنوعیت ازدواج در این سازمان را ملغی اعلام کند. 10- در ارتباط با بند ردیف 9 این قطعنامه، ما از دولت عراق، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست داریم نسبت به اعضای مجاهدین که در قرارگاه اشرف حضور دارند احساس مسئولیت کرده و نسبت به احقاق حقوق حدا قل آنها منجمله حق ملاقات با خانواده ؛ حق دسترسی آزاد و بی قید و شرط به اطلاعات و اخبار و حق انتخاب و…اقدام کنند. در پایان این بیانیه ما با احترام به خانواده های مجاهدین خلق که بیش از 8 ماه است که در جلوی کمپ اشرف در عراق منتطر دیدار با عزیزانشان هستند به آنها اعلام می داریم که: الف – عزیزان و جگرگوشه های شما،دوستان و خواهران وبرادران ما هستند ؛ ما سالها با آنها رنج برده ایم و مطمئن باشید که برای رهائیشان تا آخر با شما ایستاده ایم. ب – ما به شما اطمینان میدهیم که تمامی مصاحبه ها و گفته های عزیزانتان علیه شما، تماما زیر فشار فرقه ای سازمان بوده و قلب همه آنها هر لحظه با یاد شما می تپد و فقط با عشق و عاطفه خانوادگی می توان این فشارها را خنثی کرد. پ- ما صدای شما را به گوش هرکس و تاهرکجای جهان که دستمان برسد خواهیم رساند و این امر را مسئولیت اخلاقی خود تلقی کرده و صبر و استقامت شما را می ستائیم. ت-ما نیز چون شما از خطراتی که ساکنان اشرف را تهدید میکند بیمناکیم و با روشنگری و اطلاع رسانی سعی خواهیم کرد که مانع آن شویم و از شما میخواهیم با هوشیاری و حضور این تهدیدات را خنثی کنید. کمیته برگزار کننده سمینار بزرگ پاریس انجمن های حمایت کننده: انجمن آریا، انجمن ایران اینترلینک، انجمن ایران پیوند، کانون آوا، انجمن ایران باستان، انجمن ایران سبز، کانون رهایی، کانون ایران قلم، انجمن پارس ایران افراد امضا کننده: 1ـ عباس صادقی (آلمان)
2 ـ رعنا صمد زاده اقدم (سوئد)
3 ـمریم احمدی (سوئد)
4 ـ حسین صمد زاده اقدم (سوئذ)
5 ـ آریا عبداللهی (نروژ)
6 ـ جواد ابولحسینی (هلند)
7 ـ علیرضا بشیری (نروژ)
8 ـ بتول ملکی (سوئیس)
9 ـ مسعود جابانی (هلند)
10 ـ محمد حسین سبحانی (آلمان)
11 ـ هادی شمس حائری (هلند)
12 ـ نوشین بشیری (نروژ)
13 ـ توارطان باباخانی (هلند)
14 ـ تامین عبداللهی (نروژ)
15 ـ رابعه شاهرخی (سوئد)
16 ـ هاشم پیرو (نروژ)
17 ـ حمید یزدان فر (نروژ)
18 ـ جعفر احمدی (نروژ)
19 ـ مریم طاهریان پژوه (سوئد)
20 ـ مهدی احمدی (سوئد)
21 ـ امید احمدی (سوئد)
22 ـ مسعود خدابنده (انگلستان)
23 ـ ایوب کرد رستمی (کانادا)
24 ـ فرشید احمدی (سوئد)
25 ـ فرید آرمیده فرزند علی اکبر آرمیده (سوئد)
26 ـ سعید آرمیده فرزند علی اکبر آرمیده (سوئد)
27 ـ میترا یوسفی (سوئد)
28 ـ ناصر رضوانی (سوئد)
29 ـ فرشید نظری (نروژ)
30 ـ فرزاد فرزین فر (سوئد)
31 ـ نیما پرنیا (نروژ)
32 ـ آن سینگلتون (انگلستان)
33 ـ سعید خدابخش (کانادا)
34 ـ پروین حاجی (کانادا)
35 ـ فرشته حسینی (دانمارک)
36 ـ پریا دبیریان (یونان)
37 ـ حسنی فرجی (سوئد)
38 ـ امید آریا پور (نروژ)
39 ـ فرامرز افشاری (بونان)
40 ـ الهام نوروزی (کانادا)
41 ـ سهیلا نوروزی (کانادا)
42 ـ بابک ـ الف (فرانسه)
43 ـ علیرضا نصراللهی (فرانسه)
44 ـ مصطفی محمدی (کانادا)
45 ـ شان کرد رستمی (کانادا)
46 ـ مارلن کرد رستمی (کانادا)
47 ـ بهاره نیکبخت (فرانسه)
48 ـ حسن پیرانسر (فرانسه)
49 ـ حامد صرافپور (فرانسه)
50 ـ علیرضا نبوی (سوئد)
51 ـ آنیکا نبوی (سوئد)
52 ـ سارا نبوی (سوئد)
53 ـ روحی اصلانی (سوئد)
54 ـ زهرا مکاری (سوئد)
55 ـ کنار جاسم علی (هلند)
56 ـ هوریه محمدی (کانادا)
57 ـ شیرین اقوامی (سوئد)
58 ـ زری اقوامی (سوئد)
59 ـ مهری نصیری (سوئد)
60 ـ غلام شیر علی (نروژ)
61 ـ حبیب خرمی (هلند)
62 ـ مرضیه گنجشکی (هلند)
63 ـ محبوبه.حمزه (کانادا)
64 ـ نارمین جاسم علی (هلند)
65 ـ زهرا محمدی (هلند)
66 ـ محمد محمدی (کانادا)
67 ـ مرتضی محمدی (کانادا)
68 ـ حمید توانا (هلند)
69 ـ محمد هراتی (هلند)
70 ـ تول ملاوی
71 ـ کریگوریان
72 ـ محمد اعلامی
73 ـ خلیل تقوی (هلند)
74 ـ مینا تقوی (هلند)
75 ـ کریم حقی (هلند)
76 ـ خالد تقوی (هلند)
77 ـ زاغیک باباخانی (هلند)
78 ـ حمید بالفان (هلند)
79 ـ مریم جهانفرد (هلند)
80 ـ محمد کرمی (فرانسه)
81 ـ جواد فیروزمند (فرانسه)
82 ـ مهدی سجودی (آلمان)
83 ـ مهرداد ساغرچی (اسکاندیناوی)
84 ـ علی جهانی (آلمان)
85 ـ مجید روحی (دانمارک)
86 ـ پروین جعفری (دانمارک)
87 ـ رویا هراتی پور (نروژ)
88 ـ بشیر همدردزاده (سوئد)
89 ـ جاوید حسینی (یونان)
90 ـ محمد ستاری (نروژ)
91 ـ جلیل حسیمی (دانمارک)
92 ـ زید رحمانپور (نروژ)
93 ـ اشرف محمدی (نروژ)
94 ـ حمید بالفان (هلند)
95 ـ نور دارا (هلند)
96 ـ سهیلا بهبودی (آلمان)
97 ـ نسرین بهبودی (هلند)
98 ـ کاظم حسینی (هلند)
99 ـ علی قشقاوی (آلمان)
100 ـ امیر موثقی (آلمان)
101 ـ ادوارد ترمادو (آلمان)
102 ـ آرمینه ترمادو (آلمان)
103 ـ بهزاد علیشاهی (هلند)
104 ـ ناهید امیری (هلند)
105 ـ علیرضا میرعسگری (آلمان)
106 ـ محسن عباسلو (اتریش)
107 ـ علیرضا نقاش زاده (آلمان)
108 ـ الهام کاکاوند (هلند)
109 ـ علی اکبر راستگو (آلمان)
110 ـ ماجد دارا (هلند)
111 ـ نوریه دارا (هلند)
112 ـ نونا عبداللهی (هلند)
113 ـ علی تقوی (هلند)
114 ـ مهدی فدایی (آلمان)
115 ـ خالد تقوی (هلند)
116 ـ یوریک ابراهیمیان (آلمان)
117 ـ فریده براتی (هلند)
118 ـ محبوبه براتی (هلند)
119 ـ آرش مقدم (هلند)
120 ـ بتول سلطانی
121 ـ آرمین سراج (هلند)
122 ـ کاردو دارا (هلند)
123 ـ الف آبخازیان (آلمان)
124 ـ نارینه آرتش (آلمان)
125 علی زیرک (هلند)
126 ـ سارا صادقی (آلمان)
127 ـ بهادر خرمی (هلند)
128 ـ جعفر گنجشکی (دانمارک)
129 ـ جمشید چارلنگ (آلمان)
130 ـ علی شیخی (هلند)
131 ـ حسام شیخی (هلند)
132 ـ رضا صادقی (بلژیک)
133 ـ ایمان واسطی (هلند)
134 ـ خلیل واسطی (هلند)
135 ـ فرامرز پاشایی (کانادا)
136 ـ محمد نبی سلیمان نجات (کانادا)
137 ـ خوشنام حسامی (کانادا)
138 ـ حسن صابری (کانادا)
139 ـ مهرزاد زردشتیان (هلند)
140 ـ قدرت حمیدی (کانادا)
141 ـ هاشم میرزا (هلند)
142 ـ ارشاک نقد علی (هلند)
143 ـ ابراهیم مناف (هلند)
144 ـ سوا مناف (هلند)
145 ـ امیر عاطفه (هلند)
146 ـ ساناز دارا (هلند)
147 ـ سعید سلطانپور (کانادا)
148 ـ مهناز علوی (هلند)
149 ـ کریستین کرخازیان (آلمان)
150 ـ حبیب اسداللهی (آلمان)
151 ـ میلاد آریایی (آلمان)
152 ـ علی قشقاوی (آلمان)
153 ـ شادی دوستی (هلند)
154 ـ حسن حقی (هلند)
155 ـ مصطفی رحمانی (آلمان)
156 ـ امیر موثقی (آلمان)
157 ـ سعیده جابانی (هلند)
158 ـ مریم واسطی (هلند)
159 ـ حسین قنبری (فنلاند)
160 ـ منصور نظری (فرانسه)
161 ـ حسین نقدی (آلمان)
162 ـ محمد رزاقی (فرانسه)
163 ـ نادر نادری (فرانسه)
164 ـ یحیی حقجو (سوئد)
165 ـ فرامرز نیک صفت (دانمارک)
166 ـ سپیده عارف – فرانسه
167 ـ دکتر فرزاد رهنما – آمریکا – کارولینا
168 ـ محمد علوی -فرانسه
169 ـ شیوا مصطفوی -فرانسه
170 ـ مهران تقی آبادی – فرانسه
171 ـ جمشید پیوسته (هلند)
اسامی در حال تکمیل شدن هست.

خروج از نسخه موبایل