سرکرده مجاهدین ارتباط با خدا را بدون اجازه خود حرام اعلام

یک روزنامه نگار هلندی در جدید‌ترین کتاب خود به نام «شهدای گمراه» با اشاره به گفته‌های یکی از اعضای جدا شده از فرقه مجاهدین، درکتاب خود از عقاید مسعود رجوی در مورد ارتباط با خدا پرده برداشت و نوشت: یکی از اعضای ارشد جدا شده از این سازمان تروریستی معتقد است از نظر رجوی، دیگر ارتباط با خدا نه تنها ممکن نیست بلکه فعلی حرام است و این ارتباط تنها با واسطه رجوی ممکن است! به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان در کتاب خانم یودیت نیورینک ضمن اشاره به چگونگی تبدیل یک گروه تروریست به عنوان بهترین دوستان آمریکا آمده است: این گروه تشابه زیادی به فرقه حشاشین(حسن صباح) دارد و آنچه این فرقه رجوی را از دیگر فرقه‌ها جدا می‌کند اوج تفکر جان فدایی کورکورانه به رهبر است که تبلور آن در اقدام افرادی مانند ندا حسنی رخ داد که با به آتش کشیدن خود برای آزادی مریم رجوی، از نظر مسعود رجوی معیاری اخلاقی برای این فرقه ایجاد کرد. در این کتاب به تشنگی بیش از اندازه سرکردگان این فرقه برای فدا شدن نیروها اشاره و عنوان شده: از نظر رهبران سازمان، هر چقدر جنازه‌ها بیشتر باشد نشان دهنده تبعیت اعضا از مسعود و مریم رجوی است و مسعود رجوی از خود به عنوان یک قطب روحی برای فرقه‌اش نام می‌برد و این درست همانند معلمین روحی در دین برهمایی است. وی همچنین در کتاب خود براین نکته تصریح می‌کند که از نظر سران این فرقه،‌ معیار تمیز و تشخیص میان خوب و بد تنها رهبران این فرقه هستند و افراد در این مورد هیچ اختیاری ندارند. در قسمت دیگری از کتاب «شهدای گمراه» آمده است: رهبران این فرقه اجازه ارتباط میان زن و مرد را نمی‌دهند و زوج‌ها را مجبور به طلاق اجباری کرده‌اند و امور جنسی را وسیله فشارآوردن به نیروهای خود قرار داده‌اند. وی همچنین به گفته‌های یکی دیگر از اعضای جدا شده از این فرقه(مسعود خدابنده)اشاره می‌کند که طی آن پرده از روابط نامشروع میان مسعود رجوی و مریم قجرعضدانلو(رجوی) قبل از ازدواج برداشته شد و این امر موجب اعتراض بسیاری از اعضای فرقه قرار گرفت و باعث شد رجوی تصمیم به ازدواج با مریم قجر عضدانلو(رجوی) بگیرد.

خروج از نسخه موبایل