حمله چماقداران باند رجوی به هنرمندی که حاضر به خود فروشی نشده

در روز جهانی مبارزه با اعدام که قرار بود بر علیه این عمل شنیع اعتراض شود. فرقه رجوی (سازمان مجاهدین خلق) در این روز شاهکار دیگری خلق کرد. خواستار حذف و نابودی یک هنرمند مردمی شد که بر علیه وی در میدان باستیل شعار می دادند.!! یکی از موزیسین های معروف وطنمان آقای مصطفی ……که به اجبار سالیان است ترک دیارکرده است. در غربت سکنا گزیده است. در غربت هم از دست مدافعان دروغین حقوق بشر خلاصی ندارد، هر آنچه که لایق مریم قجر عضدانلو و خان ابله (مسعود رجوی) بوده نثار وی کرده بودند. موضوع از این قرار بود که این موزیسین مردمی کشورمان شنیده بود که قرار است در میدان باستیل برعلیه اعدام در این روز جهانی برنامه ای برگذار شود. تصمیم می گیرد در این برنامه اعتراضی شرکت کند. از هویت تشکیل دهندگان این برنامه اطلاع نداشته است. وقتی که به میدان باستیل می رود از طرف تعدادی از مسئولین و اعضای فرقه مورد تهاجم قرار گرفته، هر انچه که توهین بوده به وی کرده اند و انواع مارک و تهمت ها را به وی زده اند. این هنرمند عزیز هم تنها کاری که کرده با گوشی موبایل خود با بعضی از دوستانش تماس برقرار کرده و می گوید. بشنوید این شعارها و تهمت ها را سازمان مجاهدین است که در میدان باستیل دارد بر علیه من می دهد این ناسزاها و ………. را دارند به من می گویند. بار دیگرفرقه رجوی با این عمل شنیع ماهیت واقعی خود را در روز مبارزه جهانی با اعدام به این شکل به نمایش گذاشت. در آن گوشه میدان در بالای سن حرف هایی از حنجره ها خارج می شود و در فضا طنین می اندازد و محو می شود. و در گوشه ای دیگر ماهیت واقعی خود را به دست، دست اندرکاران اصلی به نمایش می گذارد که با دهانی کف کرده و عربده کشان می خواهند یک انسان آزاده را بدرند. به چه جرمی؟؟ تنها جرم این موزیسین عزیز این است که یک هنرمند مردمی و مستقل است، به هچ وجه حاضر نشده خودش را به هیچ قیمتی به کسی بفروشد، این تنها و بزرگترین جرم وی است. در این باند مافیایی هم این جرم ها نابخشودنی است و سزای آن در دادگاه این باند، بر خلاف آن روز جهانی است که به خاطر آن نمایش تبلیغاتی راه انداخته بودند. باشد تا بیشتر و بیشتر ماهیت واقعی این فرقه برای هموطنان رو شود و تا بدانند با چه مکاران و حیله گرانی طرف هستند. از هموطنان و هنردوستان درخواست دارم که این عمل وقیحانه فرقه رجوی را محکوم کنند.

خروج از نسخه موبایل