تبریک به آقای افشین فلاح قره تپه از اعضاء سابق مجاهدین

هنگام دیدار آقای افشین فلاح قره تپه مطلع شدیم که وی دارای فرزند دختری به نام مرضیه شده است.
افشین که دو سالی از باز گشتش از پادگان اشرف می گذرد خط بطلانی بر این ادعای فرقه رجوی کشیده است که به وی القاء میشد که اگر او به میهن بازگردد بلا فاصله حبس و کشته خواهد شد ولی این فرقه تروریستی باند رجوی بود که بور شد.
انجمن نجات مرکز گلستان این تولد فرخنده را به افشین تبریک گفته و باشد که باز شاهد چنین خبرهای مسرت بخشی باشیم.

خروج از نسخه موبایل