حمایت از فراخوان بنیاد سحر برای نجات جان بیماران اشرف

در خبرها آمده بود که خانم الهام فردی پور که یکی از اعضای شورای رهبری فرقه هست، مریض می باشد و سران فرقه مدعی شده اند که نیروهای عراقی مانع رفتن او به دکتر شده اند و گفته اند که عراقی ها با رفتن و همراهی پرستار و مترجم که همان اسم مستعار نفر مراقب و کنترل کننده هست، جلوگیری می کنند. آری! واقعیت این است که رهبری فرقه مجاهدین می خواهد نفر مراقب به همراه بیمار بفرستد تا چشم و گوش نفر به دنیای خارج باز نشود و عملیات جاری که همان مغزشویی پراتیک هست یک شب ترک نگردد. در اینجا سؤال این است که چرا سران فرقه حتی از خوابیدن یک شب یک عضو حتی در سطح شورای رهبری خودشان خارج از کنترل تشکیلاتی و مراقبت نفر همراه وحشت دارند، مشخص است که در بیمارستان هم پرستار هست و هم مترجم. پس اعزام نفر مراقب برای چیست؟ نکند سران فرقه می ترسند خانواده خانم الهام فردی پور بر سر بالینش حاضر شود و شعله عشق و عاطفه بین آنها بیدار و زبانه کشد.
خوشبختانه بنیاد خانواده سحر در یک اقدام هوشیارانه و انسانی فراخوانی برای نجات بیماران مستقر در قلعه اشرف صادر کرده است که دست رهبری فرقه را بیش از پیش رو می کند. بنیاد سحر در اطلاعیه خود آورده است:
"بر اساس اخبار واصله پزشکان عراقی مصر بوده اند تا خانم الهام فردی پور سریعا و بدون فوت وقت به بیمارستان در بغداد منتقل شود ولی مسئولین فرقه که نسبت به وضعیت تشکیلاتی وی مردد بودند و فرار یک عضو شورای رهبری را برای خود مرز سرخ تعیین کرده اند به بهانه های واهی مانع از این کار شدند. زمانی که فشار پزشکان و مقامات عراقی برای اعزام او به بغداد شدت یافت فرقه با اتخاذ ترفندهای معمول خود و با وارونه جلوه دادن وضعیت موجود و با ایجاد جار و جنجال تبلیغاتی علیه دولت عراق تلاش کرد تا پزشکان و مسئولین عراقی را به عقب نشینی وادار نماید.
به دنبال فاش شدن این اخبار و اطلاعات، بسیاری از خانواده های اعضای گرفتار در فرقه رجوی در پادگان اشرف نسبت به سلامت و وضعیت درمانی عزیزان خود ابراز نگرانی کرده و از مجامع بین المللی و مقامات عراقی درخواست مداخله نموده اند. فراخوان خانواده ها متأسفانه با واکنش منفی نیروهای آمریکائی که قرار بوده است از این پادگان رفته باشند روبرو گردیده و آنان با اعمال نفوذ و دخالت خود مانع انجام اقدامات لازم از جانب ارگان های بین المللی شده اند."
(به نقل از اطلاعیه بنیاد سحر: فراخوان برای نجات جان بیماران اشرف)
واقعیت این است که رهبری فرقه برای سلامتی افراد سازمان هیچ ارزشی قائل نیست و برای سران فرقه حتی عضو شورای رهبری نیز کوچکترین اهمیتی ندارد و به غیر از پیشبرد اهداف سیاسی و ایجاد هیاهو برای فرار از بن بستی که در آن گرفتار هستند مسئله دیگری در ذهن ندارند و افراد را جزو اموال خود می دانند و هر طور که بخواهند مصرف کنند. چون طرح مسئله فرستادن مترجم و پرستار بسیار مضحک و خنده دار است چون هر کس که بیمارستان می رود همه این امکانات وجود دارد. من وسایر دوستان هم که حتی مدت ها در کمپ آمریکایی ها بودیم وقتی به بیمارستان می رفتیم در آنجا بهترین امکانات با مترجم و پرستاران مجرب در خدمت بیماران و ما بودند اما چون رهبری فرقه نمی تواند مسئله ممنوع بودن تردد تک نفره اعضای سازمان، حال چه مریض باشد چه سالم و حتی چه زندانبان سازمان، را برای افکار عمومی توضیح دهد دست به این جوسازی می زند. در کتاب روزهای تاریک بغداد، خاطرات محمد حسین سبحانی خوانده بودم که حتی زندانبان های سازمان برای غذابردن برای زندانی باید دو نفره می رفتند که چرا ممکن بود زندانبان تحت تاثیر زندانی قرار گیرد. بنابراین حال نوبت به خانم الهام فردی پور رسیده که باید قربانی روش های کنترل نیرو در این فرقه بشود.
آری! سران فرقه مجاهدین وقتی از خروج یک عضو شورای رهبری خود بدون فرستادن نفر مراقب برای او ترس دارند حال می شود فهمید که چرا اکنون بیش از 9 ماه است که خانواده ها جلوی درب اسارتگاه هستند تا بتوانند چند دقیقه با عزیزان خود ملاقات کنند ولی سران فرقه مانع می شوند تا مبادا کسی قصد جداشدن کند. ولی مگر می شود برای همیشه این وضع را ادامه داد. بدون شک سرانجام بر اثر مقاومت خانواده ها و افشاگری های دوستان جداشده در خارج از کشور درب این اسارتگاه باز خواهد شد و همه اسیران به دنیای خارج راه خواهند یافت و بدین وسیله بساط دجال گری رجوی برچیده خواهد شد و همه خواهند فهمید که داستان نفر همراه و هزاران داستان دیگری از این قبیل که برای کنترل نفرات از بالا تا پایین در این فرقه وجود داشت، چی بود. معلوم خواهد شد که رجوی چه جنایاتی علیه نفرات در این اسارتگاه مرتکب شده است و آن روز دیر نیست.

خروج از نسخه موبایل