احمد حسین زاده

  • اعضاء جداشده از فرقه رجویاحمد حسین زاده

    نامه احمد حسین زاده به کریم اسد خان

    آقای کریم خان دادستان محترم دادگاه کیفری بین المللی اینجانب احمد حسین زاده یکی از 42 شاکی پرونده نقض حقوق بشرعلیه سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی هستم. چند سال از بهترین سالهای عمرم را در اسارت این فرقه در کشور عراق بودم. امسال…

دکمه بازگشت به بالا