اردشیر صحت

  • خانواده هامادر اردشیر صحت

    گفتگوی انجمن نجات اردبیل با مادر اردشیر صحت

    مهرویه هاشمی، مادر اردشیر صحت یکی از اسیران فرقه رجوی گفت: فرقه کثیف رجوی خانواده ها را دشمن اسیران دربند خود معرفی می کند ولی کدام قانون و حکومت می تواند مادر و فرزند را از نعمت دیدار هم محروم نماید. مادر چشم انتظار اردشیر…

دکمه بازگشت به بالا