استیون حسن

  • فرقه گرایی مجاهدیناستیون حسن

    استیون حسن در خصوص مسعود بنی صدر می گوید

    استیون حسن Steven Hassan (متخصص برجسته و پیشتاز در آمریکا در امور فرقه‏ ها و یاری رسان به گرفتاران فرقه ای) می نویسد: من با تزویر به دام یکی از گروه‏ های وابسته به یک فرقه مخرب کنترل ذهن به نام کلیسای وحدت Unification Church…

  • فرقه گرایی مجاهدینگسستن بند و زنجیرها

    کتاب گسستن بند و زنجیرها

    کتاب" گسستن بند و زنجیرها" توسط آقای استیون حسن به رشته تحریر در آمده است. وی در شجاعتی بی نظیر فعالیت خود را در یکی از فرقه ها درمعرض نقد جدی قرار داد و پس از پی بردن به اشتباهات گذشته خود در صدد کمک…

دکمه بازگشت به بالا