اسدالله مثنی

  • اعضاء مجاهدین خلقاسدا.. مثنی

    شکنجه گران کراواتی مجاهدین

    گاه و بیگاه این روزها شاهدیم که شکنجه گران در برنامه های مختلف سیمای کذابین رجوی به صحنه آورده می شوند تا قیافه و عقبه ی قبلی شکنجه های خود را ماستمالی کنند! یکی از این شکنجه گران، اسدا.. مثنی است که تقریبا تمام اعضای…

دکمه بازگشت به بالا