امیراصلان حسن زاده

 • خانواده ها
  خانم عبدالهی مادر امیراصلان حسن زاده

  ۲۰ سال است داد می زنم «اصلان» بیدار شو

  «امیراصلان» جانم، به مادر پیرت رحم کن و خودت را نجات بده ثریا عبداللهی، یکی از مادران چشم انتظار اسیران فرقه رجوی است که در میان خانواده های رنج دیده به عنوان اسوه محبت و غیرت شناخته می شود. این مادر چشم انتظار ۲۰ سال…

 • خانواده هاخانم عبدالهی مادر امیر اصلان

  پیامی برای امیراصلان حسن زاده عضو گرفتار در فرقه رجوی

  تشکل «مادران، قربانیان فراموش شده فرقه رجوی» با انتشار پیامی برای «امیر اصلان حسن زاده» عضو گرفتار در فرقه رجوی، از غم فراق مادری نوشت که در بستر بیماری افتاده و دیگر تاب دوری از فرزند را ندارد. مادری که مدام از یاد فرزند خود…

 • خانواده هاخانم عبدالهی مادر امیراصلان حسن زاده

  نامه ای برای امیر اصلان حسین زاده از جانب دوستان قدیمی

  «امیراصلان» سال رهایی تو فرا رسیده است. ریشه تفکرات ارتجاعی و شیطانی رجوی را بسوزان و قیام کن. جمعی از جداشده های فرقه رجوی به «امیراصلان حسن زاده» عضو گرفتار در فرقه، نامه نوشتند. به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، در نامه این جداشده ها آمده…

دکمه بازگشت به بالا