امین اسدان

  • خانواده هامادر امین اسدان

    24 سال اسارت امین اسدان و پیام مادر چشم انتظار

    گاهی یک خطا، یک اشتباه و یک انتخاب اشتباه آدمی را در مسیری قرار می دهد که تمامی رویاها و اهدافش را تحت الشعاع قرار می دهد. امین اسدان یکی از صدها نفری است که بی آن که بخواهد در دام آدم ربایان سازمان مجاهدین…

دکمه بازگشت به بالا