انجمن سپیده

  • انجمن های مستقلاطلاعيه انجمن حقوق بشري سپيده

    اطلاعیه انجمن حقوق بشری سپیده

    پیشگامان این گروه جدا شده از سازمان مجاهدین خلق با آنکه در عمل از فرقه مجاهدین جدا گشته و بر علیه فرقه رجوی در حال ستیز هستند ولی هیچگاه طرز فکرو خوی رجویستی را ترک نکرده اند. از بارزترین شاخصهای فرقه ها و پس مانده…

دکمه بازگشت به بالا