جداشده ها در آلبانی

  • اعضاء جداشده از فرقه رجویپیکنیک جدا شده ها در آلبانی

    پیکنیک جدا شده ها در آلبانی

    امروز پس از گذشت نزدیک به بیست سال از سقوط صدام حسین و آغاز سیر صعودی جدا شدن افراد از تشکیلات مجاهدین خلق، اصطلاح «جدا شده ها» اصطلاحی آشناست که معمولا دو موضوع را به ذهن متبادر می کند: نخست افشاگری درباره آنچه درون تشکیلات…

دکمه بازگشت به بالا