جرجی تاناسی

  • مجاهدین خلقاشرف 3 آلبانی

    کنفرانس مطبوعاتی برای پاکسازی شهر مانز از زباله

    جدیدا آقایی به اسم تاناسی که نماینده مردم شهر مانز کشور آلبانی برای پارلمان این کشور هستند کنفرانس مطبوعاتی با شعار پاکسازی شهرش از زباله انجام دادند که مظمون و شعار انتخاباتی ایشان بسیار زیبا و در خور سازمان مجاهدین بود. از قضا گویا متعفنین…

دکمه بازگشت به بالا