جولیان هداج

  • کشورهاجولیان هداج

    کارت شناسایی جدید برای اتباع خارجی مستقر در آلبانی

    آقای جولیان هداج Julian Hodaj یک مقام دولتی در وزارت کشور دولت آلبانی در خصوص پیش نویس قانون اتباع خارجی مقیم آلبانی که به تصویب هیئت وزیران رسیده و در برابر “کمیته پارلمانی آلبانی جهت ادغام در اتحادیه اروپا” قرار داده شده است این گونه…

دکمه بازگشت به بالا