داود پژمان

  • داوود پژمان، به پدر و مادر خود بينديش

    داوود پژمان، به پدر و مادر خود بیندیش

    که تومیتوانی به نزد ما بیایی ودرآغوش گرم خانواده زندگی خوبی داشته باشی کما اینکه قبل ازتو صدها نفرازآن سازمان لعنتی رها شدند وبه ایران بازگشتند. خیانت سردمداران سازمان به شماها یکی و دوتا نیست ازتومیخواهیم با توکل به خدا وائمه اطهاروخصوصا امام حسین(ع) جسارت…

دکمه بازگشت به بالا