مرور برچسب

دیپلماسی مجاهدین در آویختن به بیگانگان

اعلام حمایت نشدن سازمان مجاهدین خلق توسط امریکا در هتل دالاس

بعد از سقوط صدام ملعون در عراق و پایان حکومت بعثی ها، سرکرده سازمان ضد خانواده مجاهدین بدنبال اسپانسری بود که بتواند آینده تباه خود را بواسطه آن بیمه نماید و بتواند الباقی عمر نکبت بار خودش را با آن سپری کند و به خیانتها و ترورها و آدمکشی…

پمپئو هم آب پاکی روی دست فرقه رجوی ریخت

وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی خود در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که گفت آیا شما ازسازمان مجاهدین حمایت می کنید؟ پاسخ داد تا حالا چندین بار قبلا این ازسئوال ازما شده و یکبار دیگر اعلام می کنم که ما ازاین گروه حمایت نمی کنیم .…

وقتی مریم رجوی دست به دامان سازمان ملل میشود

اعتراف خفت بار مریم رجوی و دخیل بستن وی به سازمان ملل برای " دیدار با دستگیرشدگان " خود حکایتی ست که مسبوق به سابقه میباشد . در پی سخنرانی وزیر اطلاعات در نماز جمعه این هفته و ارائه گزارش از تلاش ها و دستاورد های این وزارتخانه در کشف و…

بیانیه سراسر عجز و چاپلوسی

بیانیه ی اخیر مریم رجوی در خصوص قدردانی عاجزانه و نوکر مآبانه از تصمیم ایالات متحده ی آمریکا مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروههای تروریستی این کشور نشان دهنده ی عجز و ناتوانی هواداران تروریست رجوی است. زیرا مریم…

از ساختن سرود نبرد با امریکا تا مزدوری برای امپریالیسم جهانخوار

روز اولی که سازمان مجاهدین توسط گروهی کوچک که جوانانی انقلابی و پر شور بودند تاسیس شد، هدف را مبارزه ضد امپریالیستی که شاخص آن امریکا بود عنوان نمودند و شاه را یک مهره امریکایی میدانستند و با این خط و مشی مبارزه خود را آغازنمودند! آنها…

کاسه لیسی برای ترامپ توسط جیره خواران فرقه رجوی

فرقه تروریستی رجوی یکی از معدود تشکل هایی است که در طول تاریخ به این میزان به کشور و مردم خود خیانت کرده باشد و تا این حد از اینکه اجانب چشم به کشورش داشته باشند خوشحال شده و جشن و پایکوبی کند و از فشار بر مردم کشورش تا این حد استقبال…

مجاهدين خلق و امپریالیست

كلمه امپریالیست خیلی ذهن من را درگیر خود کرده است . امپریالیست واژه ای است که مجاهدین خیلی از آن استفاده می کردند و برای خفه کردن نیروهای خود در عراق و حتی در آلبانی به کار می برند واژه ای که سالیان سال آدم ها را با آن سركوب و باعث می شد…

سپاه پاسداران دشمن ضد بشر را در هم خواهد کوبید

عنوان مقاله با اندکی تغییر درفاعل و مفعول برگرفته از پیام موهوم و خیالی مسعود رجوی میباشد . فرقه رجوی برای اینکه از مسابقه و کورس رقابت در خیانت و خوش رقصی برای آمریکا و مشخصا ولینعمت هایشان ، جان بولتون و پمپئو عقب نماند پیامی موهوم و…

دم تکانی فرقه رجوی برای امپریالیزم سابق

با قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی از طرف ترامپ، فرقه رجوی سراز پا نشناخته و با دم تکانی ولیس زدن چکمه امپریالیزم، یکبار دیگر ماهیت واقعی خود را نشان داد. انچه مرا بر ان داشت که دست به قلم ببرم موضوع اقدام امریکا و یا…

لیست گذاری سپاه پاسدراران توسط آمریکا و دُم تکان دادن مریم

آمریکا از دیرباز خود خالق گروه های تروریستی چون ، القاعده ، النصره و داعش بوده که به اهداف پلید و پلشت خود برسد. آمریکا از خلق و پرورش گروه های شرور و خونریز چند هدف را دنبال کرده و می کند: 1- آنان را از میان کشورهای مسلمان چون عربستان…