رحمان منانی

  • نقض حقوق بشررحمان منانی

    مجاهدین خلق و کودکان – رحمان منانی

    هر روز که میگذرد ابعادی تازه از ظلم و ستمی که بر کودکان مجاهدین خلق در چهل سال گذشته رفته است، روشن می‌شود. مقاله اخیر روزنامه آلمانی دی تسایت به تازگی پرده از سرگذشت یکی از این کودکان به نام امین گل مریمی برداشت که…

دکمه بازگشت به بالا