رحیم علی صیادی

  • خانواده هاتصویر از نامه سیما صیادی به نمایندگان سازمان جهانی بهداشت

    نامه سیما صیادی به نمایندگان سازمان جهانی بهداشت

    برادر خانم صیادی به نام علی صیادی سالهاست که در اردوگاه های سازمان مجاهدین خلق گرفتار می بشاد و هم اکنون در آلبانی به سر می برد. ایشان مراتب نگرانی خود را از وضعیت نامشخص برادرشان طی نامه ای به نمایندگان سازمان بهداشت جهانی در…

دکمه بازگشت به بالا