رحیم علی صیادی

  • خانواده ها

    نامه سیما صیادی به نمایندگان سازمان جهانی بهداشت

    برادر خانم صیادی به نام علی صیادی سالهاست که در اردوگاه های سازمان مجاهدین خلق گرفتار می بشاد و هم اکنون در آلبانی به سر می برد. ایشان مراتب نگرانی خود را از وضعیت نامشخص برادرشان طی نامه ای به نمایندگان سازمان بهداشت جهانی در…

دکمه بازگشت به بالا