رضا صادقی

  • توطئه نفرات مستقر در قرارگاه اشرف علیه آقای رضا صادقی

    توطئه نفرات مستقر در قرارگاه اشرف علیه آقای رضا صادقی

    افسر آمریکایی مسئول با گرفتن مشخصات من و بعد از بررسی کافی و استعلام از مافوق خود و پی بردن به صحت صحبت های من و دروغ گویی نفرات سازمان و توطئه ای که بعد از شناختن من با وارد کردن پلیس عراق علیه من…

دکمه بازگشت به بالا