سعيد رجايي پور

  • تنها نگرانی ما سلامتی توست

    تنها نگرانی ما سلامتی توست

    . وقتی توبه لحاظ ذهنی وروحی درآن سازمان آزاد نباشی، بعید می دانم که جسم سالمی داشته باشی واین تمام نگرانی ما می باشد.ولی با توکل به خدا امیدواریم که صحیح وسالم به میهن برگردید وزندگی آسوده ای را دنبال کنید که ما نیزکمکارفرزندم خواهم…

دکمه بازگشت به بالا