سعید و محمد اخوان هاشمی

  • نقض حقوق بشرسعید و محمد اخوان هاشمی

    مجاهدین خلق و کودکان – سعید و محمد اخوان هاشمی

    سعید و برادر دو قلویش محمد، تنها سه سال داشتند وقتی مادرشان نسرین منزوی در عملیات فروغ جاویدان کشته شد. آن ها در قرارگاه اشرف به دور از پدرشان، مجتبی اخوان هاشمی، نگهداری می‌شدند تا زمانی که دستور مسعود رجوی مبنی بر جدا کردن کودکان،…

دکمه بازگشت به بالا