عباس زریباف

  • اعضاء مجاهدین خلق
    عباس زریباف

    عباس زریباف کیست؟

    عباس زریباف از شخصیت‌های مهم سازمان مجاهدین خلق بود که همکاری زیادی با عراقی‌ها بر علیه نیروهای ایرانی در جبهه داشت. عباس زریبافان مشهور به عباس زریباف متولد ٨ اردیبهشت ۱۳۳۱ در اصفهان از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین خلق و نفوذی این سازمان در اطلاعات…

دکمه بازگشت به بالا