عبدالله استواری

  • خانواده هاعبدالله استواری

    شکایت خانواده عبدالله استواری از دولت آلبانی

    آقای یدالله استواری برادر عبدالله استواری در شهر قم شکایت نامه ای از جانب خانواده استواری خطاب به کمیته ناپدیدشدگان اجباری ملل متحد ارسال نمود. کمیته محترم ناپدیدشدگان اجباری ملل متحد دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد با سلام احتراما به عرض می رساند…

  • زندگی قطع پیوندهای انسانی و عاطفی نیست

    زندگی قطع پیوندهای انسانی و عاطفی نیست

    باری برادرجان، نمیدانم هم اکنون در کجایی و به چه کاری مشغولی. ولی همین قدر بدان که زندگی این نیست که انسان تمامی پیوندهای انسانی و خانوادگی و عاطفی را قطع کند و در لاک خود ساخته یا دیگران ساخته فرو رود و تمامی دنیای…

دکمه بازگشت به بالا