عبدالله استواری

  • زندگی قطع پیوندهای انسانی و عاطفی نیست

    زندگی قطع پیوندهای انسانی و عاطفی نیست

    باری برادرجان، نمیدانم هم اکنون در کجایی و به چه کاری مشغولی. ولی همین قدر بدان که زندگی این نیست که انسان تمامی پیوندهای انسانی و خانوادگی و عاطفی را قطع کند و در لاک خود ساخته یا دیگران ساخته فرو رود و تمامی دنیای…

دکمه بازگشت به بالا