غلامرضا مسعودی

  • اعضاء مجاهدین خلقغلام رضا مسعودی

    غلامرضا مسعودی قهرمان پاکباز یا دم فروغی

    روز قبل خبر فوت غلامرضا مسعودی یکی از اعضای سازمان در آلبانی را شنیدم. البته این خبر بسیار دردناک است چون فردی مانند غلامرضا بر اثر سالیان مغزشویی توسط سازمان، در مناسبات ماند و در انتها جان خود را در راه قدرت طلبی رجوی ها…

دکمه بازگشت به بالا