فیلم سیانور

  • تروریسم فرقه مجاهدینفیلم سیانور

    رابطه فرهنگی مجاهدین با سیانور

    هر عضو تیم عملیاتی مجاهدین خلق ملزم بود که ۴ قرص سیانور را به همراه داشته باشد که دو تای آن در کمربند جاساز می‌شد، یکی زیر زبان و یکی هم در جایی در دسترس‌تر مانند جیب گذاشته می‌شد. طبق آموزه‌های تشکیلاتی، تأکید بر این…

دکمه بازگشت به بالا