فیلم سیانور

  • تروریسم فرقه مجاهدینفیلم سیانور

    رابطه فرهنگی مجاهدین با سیانور

    هر عضو تیم عملیاتی مجاهدین خلق ملزم بود که ۴ قرص سیانور را به همراه داشته باشد که دو تای آن در کمربند جاساز می‌شد، یکی زیر زبان و یکی هم در جایی در دسترس‌تر مانند جیب گذاشته می‌شد. طبق آموزه‌های تشکیلاتی، تأکید بر این…

  • اعضاء جداشده از فرقه رجویبزرگداشت شهید شریف واقفی در دانشگاه صنعتی شریف

    بزرگداشت شهید شریف واقفی در دانشگاه صنعتی شریف

    در پایان این مراسم مهندس ابراهیم خدابنده، از مسئولین سابق بخش روابط بین الملل سازمان مجاهدین خلق به بیان مختصری از تاریخچه این سازمان و تحولات آن که موضوع فیلم «سیانور» بود پرداخت. وی در سخنان خود به مسعود رجوی، رهبر فعلی مجاهدین خلق که…

دکمه بازگشت به بالا