مرور برچسب

مجاهدین وطن فروش

تحریمها و مشقت ملت ایران و جنایت رجوی در رویای بچنگ آوردن قدرت

کسانیکه تحریمهای ضد انسانی دونالد ترامپ علیه مردم ایران را توجیه کرده و از آن دفاع می کنند چه کسانی هستند؟ در صف اول سازمان مجاهدین خلق رجوی قرار دارد. این فرقه بدلیل اینکه در درون ساختارش در تمام ابعاد با بحرانهای جدی فروپاشی روبروست و…

دور تازه تحریم‌های آمریکا و دم تکان دادن فرقه رجوی

سیاست های جنگ طلبانه و اعمال تحریم‌های اقتصادی ترامپ رئیس جمهور دیوانه آمریکا علیه مردم ایران اجراء شده؛ اما در مقابل اراده سترگ ملت ایران شکست خورده و راه بجایی نخواهد برد. اما مضحک تر و دردناکتر از این دشمنی تاریخی خوش رقصی سران فرقه…

راز این دلارهای کثیف

ستون بی نویسنده و مجهول الاسم " سخن روز " در یکی از سایت های سازمان ، آنقدر اخبار جعلی و دروغ های شاخدار می نویسد ، که حتی ، کسی حاضر نیست ، امضای خود را پای نوشته های آن بزند . این مزدبگیران چشم و گوش بسته ستون " سخن روز " ، روز 11 آذر…

رجوی پیروزی از طریق بیگانه را می خواهد

تفکر سرنگونی و پیروزی خود وحکومت بر ایران در مغز حقیر مسعود رجوی بطور قانونمند و آنچه که در صحنه عمل به پراتیک کشیده شده به سه دوره و مقطع تقسیم شده است. 1-مرحله ودوره اول از پیروزی انقلاب 57(ضد سلطنتی ) تا 30 خرداد 60 از طریق تبلیغات…

سرمایه گذاری امریکا بروی یابوی از پیش بازنده

شاهد هستیم که افراد نزدیک به ترامپ رئیس جمهور امریکا، در میتینگ های سازمان مجاهدین خلق شرکت میکنند و از آنها حمایت خود را اعلام کرده اند که تقریبا همه کسانی که اندک آشنایی با جامعه و مردم ایران داشته باشند بخوبی میدانند که این گروه هرگز در…

مغز مشترک فرقه خائن رجوی و دیگر وطن فروشان خائن

حراج وطن جدیدترین بازار مکاره ولگردان هرزه و وطن فروشان از هر مدلی رونق تازه ای یافته است ، آنچنان که هر کدام برای دیگری نزد ارباب میزنند تا استخوان بیشتری برایشان پرتاب شود و یا اینکه سهم بیشتری درهنگام تجزیه ایران به آنان برسد ، فاجعه ای…

ادعای مضحک مریم قجر در مورد عشق مسعود به خلق و میهن

عشق مسعود به خلق ، عشق مسعود به ایران، حرفی که بارها از زبان مریم و مسئولین فرقه شنیده ایم. مریم برای بزرگ جلوه دادن رهبریت فرقه و شخص مسعود رجوی از این کلمات استفاده میکرده است و همواره از او و رهبری فرقه بتی ساخته بود . او را بی عیب و بی…

ملت ایران خیانت هایتان را فراموش نخواهد کرد

فرقه منفور و خائن رجوی همواره حامی و حتی پیشنهاد دهنده راهکار تشدید تحریم ها علیه ملت ایران بوده است. نه آنکه حمایتشان تاثیری بر اعمال تحریم ها داشته باشد. اما همین که بعنوان ایرانی، حامی ایجاد شرایط سخت بر جامعه هستند خود خیانتی نابخشودنی…

بازخوانی نقش مجاهدین در چالش‌افکنی در مسیر پرونده هسته‌ای ایران

بی گمان بزرگترین چالش سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام بین الملل و مکانیسم ملل متحد، پرونده فعالیت های صلح‌آمیز هسته ای کشور بود که بیش از یک دهه بخش اعظم انرژی و توان دستگاه دیپلماسی را به خود اختصاص داد. گرچه امید می رفت که…

آیا تفاوتی میان وطن دوستی، و وطن پرستی وجود دارد؟

در برهه زمانی کنونی طرح این پرسش بسیار بجاست . از دیدگاه بنده تمایزی در این دو واژه دیده نمی شود، کاربرد آنها به تناسب در موقعیت ها و کارکردهای مختلف فرق دارد. وطن دوستی بروزش در مقاطعی است که شاهد موفقیت های کشور در عرصه های جهانی باشیم…