محمدعلی پروا

  • خانواده هافرامرز پروا

    دادخواست فرامرز پروا از کریم اسد خان

    جناب آقای کریم اسدخان دادستان محترم دادگاه کیفری لاهه با عرض ادب و احترام این جانب فرامرز پروا از ایران استان کرمانشاه هستم که برادرم محمد علی پروا اسیر در فرقه مجاهدین مستقر در کشور آلبانی ست. برادرم محمد علی پروا حدودا 35 سال پیش…

  • خانواده هافرامرز پروا

    درخواست کمک فرامرز پروا از نخست وزیر محترم کشور آلبانی

    آقای فرامرز پروا برادر محمدعلی پروا می باشد . محمدعلی پروا نزدیک به چهل سال است که اسیر گروه مجاهدین است وطی این سالیان خانواده اش نتوانسته اند دیداری یا تماسی با وی داشته باشند . اکنون آقای فرامرز پروا دست یاری به سمت دولت…

دکمه بازگشت به بالا