محمد اقبال

  • اعضاء مجاهدین خلقمحمد اقبال

    آیا تو چنان که مینمایی هستی؟

    سایت رسوای موسوم به ایران افشاگر فرقه رجوی روز سه شنبه 16 فوریه 2021 اقدام به انتشار مطلبی به نقل از محمد اقبال نموده است که در طی آن وی با بافتن مشتی خزعبلات برعلیه منتقدین مجاهدین اراجیف صدبار نشخوار شده از طرف رجوی را…

دکمه بازگشت به بالا