محمد کوهستانی

  • نقض حقوق بشرمحمد کوهستانی

    مجاهدین خلق و کودکان – محمد کوهستانی

    محمد کوهستانی در 1361 در حالی به دنیا آمد که پدر و مادرش زندگی مخفی داشتند. پدرش مصطفی کوهستانی از اهالی اصفهان و ساکن رشت بود که با مادرش زهرا فرحناک ازدواج کرد. ازدواجی تشکیلاتی که در سال 1358 به دستور سازمان مجاهدین خلق رقم…

دکمه بازگشت به بالا