مهران غلامی

 • نقض حقوق بشرمهران غلامی

  به یاد قربانیان دروغ و فریب فرقه رجوی – مهران غلامی

  بعد از شکست ماجراجویی نظامی فرقه رجوی در سال 1360 و فرار سرکرده آن و دیگر اعضاء، از سال 1365 و با ورود رجوی به خاک عراق جذب نیرو از داخل و کشورهای همجوار و انتقال آنها به کشور عراق و عضویت در تشکلی که…

 • بیاد مهران غلامی از قربانیان فرقه مجاهدین خلق – قسمت پایانی

  بازارخاطره گویی از گذشته ویادآوری اقوام واشنایان خیلی داغ شده بود. آن روز برخلاف امروز فضای مناسبات کاملا شکل خفقان به خود نگرفته بود وهنوز می شد یادی از گذشته کرد برسرمیز نهار متوجه شدم مهران پسرعموی علی یکی از دوستانم بود که درسال 58…

 • بیاد مهران غلامی از قربانیان فرقه مجاهدین خلق – قسمت اول

  مهران غلامی با نام مستعار احمد رضایی دانش اموز سال اخر دبیرستان شهرستان بندر ماهشهر بود که در آذرماه سال 65 توسط عوامل باندهای قاچاق مجاهدین و با ترفند فریب کارانه زندگی و ادامه تحصیل درکشورهای اروپایی جذب وبه پاکستان و سپس به قرارگاه حنیف…

دکمه بازگشت به بالا