نشست دیگ و دیگچه

  • مسعود رجویمجاهدین خلق در آلبانی

    رجوی و تنگنای تشکیل «مؤسسان پنجم»!؟

    رجوی در پیامی به تاریخ چهارم خرداد ۱۴۰۰ بار دیگر به ترفند کهنه و قدیمی این بار در قالب تشکیل «مؤسسان پنجم ارتش آزادیبخش» !!! روی آورد تا با سرکوب اعضای سالمند و بیمار، آنان را به تمکین از سران فرقه و ماندن در اردوگاه…

دکمه بازگشت به بالا