هادی آلفته

  • چرا ما باید از بودن در کنارت محروم باشیم

    چرا ما باید از بودن در کنارت محروم باشیم

    اینجا ما زندگی مرفهی نداریم و در کاخهای زرین هم زندگی نمی کنیم همان خانه های روستایی البته پر از مهر، وفا و صفاست و نان بازوی خویش را می خوریم و محتاج کسی نیستیم و زندگی را به راحتی می گذرانیم.هادی جان خیلی دوست…

دکمه بازگشت به بالا