مرور برچسب

همکاری مجاهدین با صدام

مجاهدین با ایجاد تنش به نیروهای خود روحیه می دهد!

اعتراضات به حق مردم عراق به وضعیت اقتصادی و فساد اداری این کشور موضوعی است که نباید نادیده گرفت. باید از سوی نمایندگان و دولت مردان عراق مورد بررسی قرار گیرد اما فتنه گرانی که این روزها از اوضاع درهم ریخته عراق سوء استفاده می کنند در واقع

دستور کار صدام برای مسعود رجوی در جریان اشغال کویت

پایان جنگ عراق بر علیه ایران همزمان با بروز تشنج در روابط عراق وکویت بود. ارتش عراق بدستور صدام در تاریخ 11 مرداد 69 به کویت حمله و خاک این کشور را ظرف 13 ساعت اشغال کرد. در جریان این حمله از 5300 تانک و زرهپوش ویک میلیون سرباز استفاده شد.

دشمنان مردم عراق نمی توانند آرامش آنان را ببینند

رجوی ها و به اصطلاح ارتش آزادیبخش شان به عنوان ارتش خصوصی در اختیار صدام بوده و در این مسیر نه تنها علیه ملت و مرزبانان ایران دست به جنایت زدند بلکه در خدمت ارباب خود صدام ، به سرکوب مردم عراق پرداختند که کشتار و سرکوب اکراد و شیعیان عراق

شارلاتان بازی مجاهدین سر حوادث عراق

اخیرا اعتراضات صنفی زیادی در کشور عراق شاهد هستیم که متاسفانه با کشته شدن تعداد نسبتا قابل توجهی بهمراه بوده است. جا دارد که همین جا به خانواده کشته شدگان تسلیت بگوییم. بدیهیست که هیچ انسان عادی از کشته شدن هم نوع خودش آنهم بر سر اعتراض

ردپای عناصر فرقه رجوی در حوادث اخیر کشور عراق

چند روزی است شاهد شکل گیری اعتراضات و در پی آن اغتشاشاتی در کشور عراق هستیم. این حوادث شباهت بسیاری از لحاظ نحوه شکل گیری، تبدیل روند اعتراضات صنفی به اغتشاشات سیاسی و جریان سازی رسانه ای به حوادث دی ماه 96 در ایران دارند. این تظاهرات بر

سرکوب گران قیام دیروز؛حامیان قیام امروز

سایت ها و شبکه تلویزیونی فرقه مجاهدین خلق در طی روزهای اخیر و بدنبال اعتراضات صنفی بخش هایی از مردم عراق که دراعتراض به بیکاری وفساد دربرخی از شهرهای این کشور برگزار شد به تبلیغات گسترده ای حول این اتفاق دست زده اند و تلاش می کنند ان را یک

بر تنور جنگ هیزم ریختند و بعد آنرا خانمان سوز نامیدند!

در یکی از سایت های مجاهدین در مطلبی تحت عنوان" جنگ خانمان سوز ایران و عراق" به این رویداد تاریخی پرداخته و تلاش کرده است که مجاهدین را صلح طلب و مخالف جنگ ایران و عراق نشان دهد! اما واقعیت چیست : اگر مردم دو طرف از جنگ آسیب دیدند و تلفات

افشای نقش رجوی در جنگ ضدمیهنی – قسمت پایانی

سعید ناصری: من البته اطلاعات زیادی از سالهای اول شروع جنگ و نقشی که فرقه رجوی در آن داشت ندارم ولی وقتی به این فرقه پیوستم از طریق برخی از اعضا و در جلسات و محافل خصوصی درجریان عملیات مشترک ارتش عراق و فرقه قرار گرفتم. آنها از عملیات های

افشای نقش رجوی در جنگ ضد میهنی – قسمت دوم

مکی رفیعی: بعداز صحبت های مقدماتی مسئول انجمن نجات اقای مکی رفیعی از اعضای بازگشتی ضمن ابراز خوشحالی از اینکه بعد از مدتها فرصت این را پیدا کرده که درجمع دوستان خود حاضرشود تاکید کرد که انجمن نجات واعضای بازگشتی نقش بی بدیلی درافشای ماهیت

افشای نقش رجوی در جنگ ضد میهنی- قست اول

در سالگرد تجاوز نظامی رژیم صدام در 31 شهریور 59 اعضای جداشده و بازگشتی از فرقه مجاهدین خلق دراستان خوزستان جلسه ای را در دفتر انجمن نجات این استان به منظور بررسی و افشای نقش خائنانه رجوی در جنگ ضدمیهنی که خسارت مالی وجانی فراوانی را برمردم