کتاب بن بست انحراف

  • فرقه گرایی مجاهدینفرقه و نفی روابط خانوادگی

    خانواده، بزرگترین و پابرجاترین مشکل تشکیلات مجاهدین خلق

    اهمیت خانواده به عنوان بنیادین‌ترین نهاد اجتماعی بر همگان روشن است. درباره این مهم پژوهش های فراوان شده و ازجنبه های گوناگون به خانواده و کارکرد آن در اجتماع پرداخته شده است. با این وجود، برای تشکیلات مجاهدین خلق، خانواده همواره نوعی دردسر و مخل…

  • فعالیت های انجمن نجاتبن بست انحراف

    بن بست انحراف

    سطوری که پیشاروی شماست همگی مستند، قابل پیگیری و از مشاهدات خود من در سازمان رجوی است، انگیزه من از انتشار این نوشته ار طرفی پایبندی به آزادی و دمکراسی است که بیش از 30 سال زندگی خود را وقف تحقق آن کرده وبه آن…

دکمه بازگشت به بالا