کریم جباری

  • خانواده هاخالد جباری برادر آقای کریم جباری

    درخواست خالد جباری از دادستان دادگاه بین المللی لاهه

    آقای کریم خان دادستان دادگاه کیفری بین المللی عالیجناب احتراما اینجانب خالد جباری برادر آقای کریم جباری از اعضای مجاهدین خلق که در حال حاضر در مقر این سازمان در کشور آلبانی سکونت دارد. مطلع شدم 42 نفر از اعضای جداشده از مجاهدین خلق شکایتی…

دکمه بازگشت به بالا