کودک سرباز

  • نقض حقوق بشر
    میلیشیای مجاهدین در آلبانی

    تلاش مذبوحانه مجاهدین برای تطمیع کودک سربازان سابق

    پس از انتشار مقاله روشنگرانه روزنامه نگار آلمانی، لوییزا هومریش درباره کودک سربازان مجاهدین خلق که بر مصاحبه با امین گل مریمی مبتنی بود، جنبش کودک سربازان سابق مجاهدین خلق همچون سونامی بر سر مجاهدین خلق آوار شد. در ماه‌های پس از انتشار مقاله هر…

دکمه بازگشت به بالا