15 شهریور 1344

  • عملکرد سازمانتصویر از ۱۵ شهریور 1344 و سازمانی که فرقه شد

    ۱۵ شهریور 1344 و سازمانی که فرقه شد

    روز ۱۵ شهریور ۱۳۴۴ به قول خود سازمان مجاهدین خلق ایران سازمانی پایه گذاری شد که قرار بود در تاریخ مبارزات ملت ایران گره گشا و کارساز باشد. متاسفانه اگرچه این سازمان می توانست به امید ملت ایران برای تحقق آرمان های ملی آنها تبدیل…

  • عملکرد سازمانتصویر از 15 شهریور طلوع و غروب سازمان مجاهدین

    15 شهریور طلوع و غروب سازمان مجاهدین

    وقتی 15 شهریور از راه می رسد رجوی ها در بوق و کرنا کرده و از تاسیس سازمان زیاد حرف می زنند و از بنیانگذاران حرف می زنند ولی هیچ وقت در رابطه با خیانتی که رجوی در مورد دستگیری آنان انجام داده حرف نمی…

دکمه بازگشت به بالا