مرور برچسب

مجاهدین در مسیر نابودی

19سال بعد از اجلاس اعلام مرحله سرنگونی توسط رجوی

نشریه مجاهد ارگان تبلیغی و سخنگوی مطبوعاتی فرقه مجاهدین خلق درشماره 436 خود در تاریخ سه شنبه 31 فروردین 1378 خبر اجلاس 8 روزه شورای ملی مقامت را باعنوان "شورای ملی مقاومت مرحله کنونی سرنگونی را اعلام کرد" می نویسد: درجریان این اجلاس که…

ترس و واهمه فرقه رجوی از چیست ؟

آدم ربایان و سران فرقه مسعود رجوی ، از ترس روشدن دستشان ، به هیچ کس اجازه نزدیک شدن به زندان مانز را نمی دهند . اگر ریگی به کفش ندارند ، چرا خود را رودروی خبرنگاران آزاد قرار نمی دهند ؟خانواده های زندانیان و اسرای رجوی ، نگران حال جگرگوشه…

رجوی بزدل ذره ای از خودش مایه نمی گذارد

با انجام برخی اعتراضات ، رجوی که از ترس جانش از سال 1381 تاکنون مخفی شده است ، درب تابوت خود را تا نیمه باز نموده و پیامی داد و بلافاصله آن را بست تا مبادا ردش مشخص نشده و جانش به خطر بیافتد . در این پیام که مثل همیشه با تحلیل های کشکی و…

مسعود رجوی و حسرت فازهای بعد از انقلاب

این روزها تلویزیون فرقه تروریستی رجوی را دیدم همواره سخنرانی های مسعود را در همان دوران بعد از انقلاب از 58 تا 1360 را پخش می کند . این فاکتورها گویای این است که رهبری فرقه حسرت آن روزگار را می خورد! حسرت داشتن هوادارهایی که داوطلبانه به…

استمرار ریزش در فرقه رجوی و صدایی که هرگز توسط سران، شنیده نمی شود

چگونه گروهی مي تواند مدافع دمكراسي و آزادي باشد و مدعی سالها مبارزه براي تحقق آن باشد ، ولي در درون مناسبات خود، قطره اي آزادي وجود نداشته باشد؟ آيا انتقاد كردن به شخص رجوی در تشكيلات مجاهدين آزاد است؟ آيا انتقاد از تشكيلات توسط افراد…

سوز و گداز رجویها از فعال شدن اعضای جداشده در آلبانی

فرقه مجاهدین خلق از اینکه اعضای جداشده از این سازمان در آلبانی، افراد منتقد فعال شده و با همه ترفندهایی که رجوی برای سکوت آنها برنامه ریزی کرده بود، زانو نزده و یکی یکی در حال ایستادن هستند، به سوز و گداز افتاده است. در این شرایط فرقه رجوی…

انتظار برای فرا رسیدن مرگ

مرداب آلبانی بعد از بیست و اندی سال ، سرکوب و دیکتاتوری فرقه ای در عراق ، تنها می تواند انتظاری کوتاه یا طولانی برای مرگ یک فرقه باشد . کسانی که روزگاری مدعی تنها آلترناتیو جدی در صحنه مبارزه بودند ، کارکرد اصلی سالیان شان ، به عرصه آوردن…

از ارتش کاغذی رجوی تا کانونهای خرگوشی در داخل کشور

در ادامه اطلاعیه های سریالی رجوی شماره 10 ، وی باز هم به نشخوار حرفهای گذشته خود پرداخت و نعره به اصطلاح سرنگونی سرداد ! البته این گونه پیام دادنهای رجوی شیاد زیاد دور از انتظار نیست چرا که وی همیشه سعی نموده روی موج سوار شده و با همکاری…

تحقیر رجوی توسط آمریکایی ها

به دنبال بروز برخی اعتراضات در چند شهر ایران ، مسعود رجوی همچون گذشته ، تلاش کرد تا با دادن پیام از این موضوع سوء استفاده نماید . این در حالی است که بدلیل منفور بودن فرقه تروریستی رجوی ، در هیچ یک از این اعتراضات حتی آنهایی که دشمنان ایران…

از محکوم به حبس ابد ، انتقال به سرای ابدیت

بامداد جمعه 12 مرداد 97 پیرزنی از تبار محکومین حبس ابد در فرقه رجوی به دیار ابدیت شتافت و تن رنجور و روح سرگردان در غربتش را در تلاطمی ابدی از سرای سالمندان به پشت دیوارهای هیچستان در دل خاک جای داد. این بخت برگشته بتول علوی طالقانی بود که…