مرور

انجمن نجات مرکز آذربایجان شرقی

فرار من از زندان تیف

خاطرات سیاه ، محمدرضا مبین - قسمت شصت و یک حاکم نبودن قوانین مدون بر روابط بین افراد در تیف و رنگارنگ بودن افراد در آن هوشیاری بیشتری می طلبید. بازار شایعه ها در تیف داغ بود. هر روز یک شایعه ای از گوشه ای از تیف براه می افتاد. چون ارتباطات

مجاهدین معجزه کرده وحقی در سطح ایران به زنان قلعه ی اشرف 3 بدهند

در مقاله ی" حقوق زنان و تاکتیک‌های کثیف انتخاباتی؟" که باند رجوی منتشرش کرده، چنین گفته شده است : " هژمونی و قدرت سیاسی در دولتهای دموکراتیک و دیکتاتوری را باید به تفاوت ماه و چاه تشبیه کرد. در دیکتاتوریهای موروثی جهان سوم ـ و ایران معاصر ـ…

پیام این مرید رجوی، بزرگترین اهانت به هر زندانی سیاسی است

پیامی منتسب به ابوالقاسم فولادوند که باند رجوی اورا زندانی سیاسی معرفی میکند ، در رسانه های این گروه تبهکار ومستبد منتشر شده است. درمتن پیام چنین گفته شده است : " ۳۰ مهر روز انتخاب خواهر مریم به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت گرامی باد-

معرفی کتاب، بهانه برای خروج از آلبانی

حیله های این زن پیرروباه مجاهدین انگار تمامی ندارد. برای فرقه ی رجوی فرقی نمی کند که از کدام طریق به مقصود نائل آید، آمریکا نشد ، اروپا ، اروپا هم نشد آفریقا!!! دستگیری مریم رجوی به جرم پولشوئی و تروریسم در فرانسه را باور کنیم ، یا مظلوم

لابد حقیقتی در این خبرها نهفته است

هر حقیقتی که به مذاق مجاهدین خوش نیاید ، آنرا"خبر جعلی" می نامند. در آخرین مورد چنین تیتر زدند:" خبر جعلی ان بی سی نیوز: همکاری رودی جولیانی با گروهی ایرانی با" گذشته ی خونین" و" قتل اتباع آمریکائی" و منابع مالی مشکوک مجاهدین که اسرارآمیز

افترا زنی مجاهدین خلق با زبان پلیس آلبانی

زمانی که رئیس جمهور یک کشور ( آلبانی) در قلعه ی مانز حاضر شده و کاری جز تعریف و تمجید از مریم رجوی جنایتکار نکند ، گذاشتن خبری به دهان پلیس این کشور مفلوک که هرگز کسی مستنداتی ازآنها نخواسته کار آسانی است. از آنجا که دولت آلبانی تعهداتی

دل خوشی امروزشان شده، هوا کردن یک عکس

در سالهای حدوداً بین سال 79 الی 80 آقای حسام را از خارجه به کمپ اشرف آورده بودند تا به نیروهای اشرف نشان روحیه بدهند. ایشان ترانه برای مریم خوانده بود که درآن از مریم و مسعود تعریف های احساسی کرده بودند که در نشست ها برای ما مسئولان نشست

ادعای احترام به عقاید دیگران توسط این پیر مرید رجوی

ناهید همت آبادی از افراد دریده تر باند رجوی است و مشکلی بنام خجالت کشیدن را برای همیشه حل کرده است. او طی یک یادداشتی که رسانه های رجوی آنرا منتشر کرده، مینویسد :" نه تنها ضرورت رعایت قوانین فراگیر، بلکه اخلاق، فرهنگ و احترام به عقاید و

مانزنشینان ، در مسیر انحلال یا ترقی؟

با حمایت علنی و آشکار آمریکا مجاهدین اجازه یافتند تا در کشور آلبانی وابسته به ناتو ، پذیرفته شوند، به شرط آنکه با کمک 10 میلیون دلاری آمریکا و ایجاد یک موسسه ی بازپروری ( تربیت اعضاء و هواداران مجاهدین برای زندگی خارج از کمپ )، در جامعه ی

طبقات مختلف در تیف

خاطرات سیاه ، محمدرضا مبین - قسمت شصت در تیف آمریکائی ها، دسته بندی ها و طیف های مختلفی در اسارت بودند. اصلی ترین و بیشترین قشر مربوط به کاریابانی می شد که سازمان با روش های آدم ربائی و فریب از ترکیه به عراق کشانده بود و به آنها خیانت