مرور

انجمن نجات مرکز اراک

مجاهدین ، سال 72 و اجرای بند”ش”

سال 1372 اتفاقی در فرقه رجوی افتاد. رجوی و سرانش خودشان می بریدند و خودشان می دوختند . انتخاب شورای زنان فرقه رجوی! این هم یک حقه بازی جدید بود که رجوی روی میز نفرات انداخت. بند "ش"! برکناری مردان از امور فرقه . مریم رجوی…

رهبر سازمان مجاهدین: زن ها فتنه هستند

شعار پوشالی فرقه رجوی: زنان نیروی تغییر کسی باید دم از تغییر بزند که ارزشی برای زنان قائل باشد. آیا فرقه رجوی در مناسبات خود به حقوق زنان نگون بخت احترام می گذارد؟ و یا زنان در فرقه رجوی از ابتدایی ترین آزادی برخوردار هستند؟ با توجه به…

شکوه جانم از نامه نوشتن برایت خسته نمی شوم..

نامه آقای محمد قاسمی به دخترش شکوه اسیر در فرقه رجوی سلام دخترم ! این چندمین نامه ایست که برای شما می نویسم در حسرت یک جواب از جانب شما. تا کی می خواهی پدر پیرت را در انتظار بگذاری آیا رسم روزگار این است؟ من به گردن تو حق دارم هر چه…

چرا رجوی مسئولین بالا را در نشست عمومی سوژه کرد

مقاله ای از علی اکرامی خواندم که حسین ابریشمچی را در نشست عمومی مقر او سوژه کرده بودند. در مقر ما در موزرمی نیز مسئول بالا را در مقر سوژه کردند و در واقع در کل مقرها مسئولین بالا را سوژه کرده بودند . هیچ کس نمی دانست که چه اتفاقی در فرقه…

مجاهدین آب در هاون می کوبند!

دشمنی مریم رجوی با مردم ایران مرز نمی شناسد. این همه دشمنی با مردم ایران به چه دلیل؟ مریم رجوی تشنه به خون مردم ایران است. واقعا مریم رجوی چه کارنامه درخشانی در بین مردم ایران دارد؟ تا این حد وقاحت ندیده بودم. هر اتفاقی در ایران رُخ دهد…

چرا مخاطبم را شما قرار دادم ؟!

طعم شیرین آزادی خطابم به اسیران در بند فرقه رجوی چندین سال در فرقه رجوی بودیم بدور از ابتدایی ترین آزادی ها! نیاز نیست زیاد توضیح بدهم. تک تک شما در جریان هستید که فرقه رجوی برای ما هیچ ارزشی قائل نبود و مثل برده از ما کار می کشید. ای…

خانم رجوی از حقوق بشر و آزادی زنان در سازمان مجاهدین چه خبر؟!

درب دیزی باز است ، حیای گربه کجاست؟! مریم رجوی اول آبان 1398 در پارلمان اروپا سخنرانی داشته و به گفته خودش به دعوت از نمایندگان پارلمان اروپا در جلسه ای در استراسبورگ مقر پارلمان اروپا شرکت کرد . مریم رجوی نمی گوید با هزینه هنگفت! دادن…

در کشور آلبانی فرقه رجوی خرمگس هم نیست

گفتگو با آقای فواد بصری سلام و احوال شما آقای بصری ضمن خسته نباشید گفتگوی مختصری می خواستیم با شما داشته باشیم اگر اجازه بدهید . من هم خدمت شما سلام عرض می کنم اجازه من دست شماست . خواهش می کنم . من در خدمتم . س. آقای بصری اگر یادتان…

خاطره گویی آقای مصطفی نوری برادر حمید رضا

سلام !من مصطفی نوری هستم برادر حمید رضا نوری. برادر من چندین سال است در فرقه رجوی اسیر است و فرقه بی رحم رجوی تا به حال اجازه نداده برادرم تماسی با ما بگیرد. من چندین بار به عراق سفر کردم و هر بار چند روزی در کنار پادگان اشرف بودم و برادرم…