مرور

انجمن نجات مرکز اراک

گفتگو دوستانه با آقای فواد بصری

خانم رجوی شما به سالمندانتان رسیدگی کنید، مداوا کردن مردم آلبانی پیشکش .با سلام خدمت آقای بصری، ببخشید مجددا مزاحم شما شدیم .مریم قجر آنقدر کارهای کثیف در آلبانی انجام می دهد، واقعا نمی توانیم از کارهای کثیف آن بگذریم . اجازه می دهید…

عباس جان! نترس…

حضور آقای ولی ا… گل ریزان پدرعباس گل ریزان اسیر در فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات استان مرکزی ( اراک )آقای ولی ا…. گل ریزان پدر عباس گل ریزان اسیر در فرقه رجوی به دفتر انجمن نجات مراجعه کرده و ضمن دیدار با اعضای انجمن نجات استان نگرانی…

تا کور شود چشم رجوی ها و سرانشان

سلام !من فواد بصری هستم . من حدودا بیست سال در فرقه رجوی اسیر بودم سال 1383 اقدام به فرار کردم و خودم را از فرقه منحوس رجوی نجات دادم .در فرقه رجوی، خود شخص رجوی در نشست های عمومی تاکید می کرد که هر فردی ما را ترک کند نمی تواند…

آخرین بار، گفتی سه ماه دیگر می آیم

حضور آقای علی نجفی برادر محمد جعفر نجفی اسیر در فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات استان مرکزی ( اراک )خانواده محمد جعفر نجفی اسیر در فرقه رجوی خانواده فعال انجمن نجات هستند. زمانی که فرقه رجوی در عراق مستقر بود آقای نجفی چندین بار به عراق سفر…

مصاحبه با برادر فرزین هاشمی از اعضای کمیسیون خارجه شورای ملی فرقه رجوی

انجمن نجات استان مرکزی ( اراک ) مصاحبه ای با آقای بهمن هاشمی برادر فرزین هاشمی از اعضای کمیسیون خارجه شورای ملی فرقه رجوی انجام داده که توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنیم .سلام ! آقای هاشمی احوال شما؟ باز هم ما مزاحم شما شدیم…

نامه ای به پروانه ربیعی عباسی اسیر در فرقه رجوی

سلام !امیدوارم حالت خوب باشد .شاید در جریان باشی تا به حال چندین نامه برای شما ارسال کردم و هیچ جوابی به من ندادی. زمانی که در عراق بودی با تمام مریضی هایی که داشتم چندین بار به عراق سفر کردم. می خواستم شما را ببینم اما یک مشت آدم سنگ دل…