مرور

انجمن نجات مرکز اردبیل

خانواده های اسیران فرقه رجوی، استرداد سران جنایتکار این فرقه را می خواهند

حرکتی بزرگ از سوی انجمن نجاتجهان امروزی را پدیده شومی به نام تروریسم در برگرفته است که از مهمترین عوامل شکل گیری آن استفاده ابزاری قدرت های سلطه گر و استکباری از تروریست ها می باشد. تروریسم نوعی استفاده از خشونت و یا تهدید به استفاده…

تسلیت به خانواده محترم پرورش

این مادر داغدار سال ها در حسرت دیدار فرزند گرفتار خود در فرقه تروریستی رجوی (آقای فریدون پرورش) سوخت و حسرت به دل با جسم بیمار، دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و قرین رحمت باد.

خانواده های اسیران فرقه رجوی را یاری کنید

با توجه به وضعیت روحی خانواده ها که بعد از چهار سال نتوانستند ارتباطی با عزیزان خود داشته باشند واکنون باز بعد از گذشت یک سال و اندی از انتقال عزیزانمان به زندان لیبرتی هیچ گونه ارتباطی برقرار نشده و با توجه به وضعیت کنونی کشور عراق که…

ثریا عبدالهی: خانواده ها چهار سال شکنجه روحی را در پشت درهای اشرف فراموش نکردند

ما خانواده ها در عرض چهار سال که شاهد تمام حرکات وشکنجه روحی تو علیه اسیرانمان و هم برعلیه خانواده بودیم و تا کنون سکوت و صبر پیشه کردیم. وای به روزی که خاطرات تمامی اتفاقات در رسانه های ملی ایران بافیلم وعکس به نمایش گذاشته شود وتمامی…