مرور

انجمن نجات مرکز کرمانشاه

رجوی بعد از چهل سال هندل موتور ژئوپولتیک را یافته است!

چند روز پیش فرقه مجاهدین پیامی منتسب به مسعود رجوی با شماره پیام 15 اعلام کردند که رجوی هندل و دستگیره موتور ژئوپولتیک سرنگونی را یافته است . آنها دراین پیام چرند که منتسب به یک مرده است نوید سرنگونی ازطریق کانون های شورشی عراقی و لبنانی

چگونه نیروهای بالقوه، مزدوران رژیم شدند؟!

رجوی و دروغ هایش در مورد خانواده و خلق مسعود رجوی فریاد خلق قهرمان ایران را سرمی داد وبه اعضای خود در قرارگاه می گفت که فرد فرد شما در درون ایران خانواده وفامیل دارید و می گفت همین فامیل و قوم وخویش شماها نیرویی هستند که از شما هواداری

رهبران گروههای تروریستی سرنوشت مشابه دارند

سرنوشت های مشابه ( اسامه بن لادن – مسعود رجوی – ابوبکر بغدادی) رهبران سه گروه و فرقه تروریستی در خاورمیانه یعنی القاعده، مجاهدین خلق و داعش توسط امریکا به سرنوشتی مشابه دچار شده اند و آمریکا با بازماندگان هرسه وارد مذاکره شد .چند سال پیش

ما از خون روی شنی و کفشک تانک های عراقی انگیزه می گیریم!

ما جداشدگان از فرقه رجوی به یاد داریم که در هر نشستی چه عمومی و چه خطی و استراتژیک مسعود رجوی همیشه از یک چیزی می ترسید و دقیقأ تناقضات درونی خود و وحشتی که از فرجام خود و فرقه اش داشت بیرون می ریخت. رجوی می گفت حزب و گروه وتشکیلاتی

رجوی چگونه مغز اعضا را دستکاری کرد؟!

اخیرأ در جستجو در اینترنت به مطلبی برخورد کردم مبنی براینکه دانشمندان اقدام به دستکاری مغز فنچ ها کرده اند وچیزهایی را در مغز آنها ایمپلنت نموده اند که آن پرندگان برخلاف عرف خود واجدادشان آنگونه که مغزشان دستکاری شده آواز بخوانند وهرموقع

تحلیل های بی خاصیت رجوی

اخیرأ رجوی از درون غار پیام های زیادی داده است که بیشتر مربوط به درون خود فرقه بوده است دراین پیام ها خطاب به سرکردگان خود آمده : اگر که جنگ شروع شود دیگر کار رژیم تمام است. تا به این وسیله به افراد روحیه باخته خود نفسی تازه دهد و به کالبد

فرزند او هم به رباتی در دست رجوی تبدیل شده است

دیدار صمیمانه با پدر علیرضا خالو کاکایی درتاریخ 16/7/98 اعضای انجمن نجات در سفری به شهرستان سنقر وکلیایی از این فرصت استفاده کرده وبه دیدار آقای حیدرعلی خالوکاکایی که کاسب و دربازار شهرستان سنقر مغازه دارد رفتند. در این دیدار

تکرار تاریخ و اپوزیسیون پوشالی

هرسال این گروه تروریستی فرقه رجوی درجلو سازمان ملل تظاهرات برگزار می کند. این گروه منزوی از تاریخ و ایران به دستور اربابان امپریالیسم جهانخوارخود این تظاهرات را برگزار می کنند. ولی ازآنجایی که این فرقه چیزی جزیک کارت سوخته نیست کسی او را

رجوی خود را زنده به گور کرد

رجوی برمرکب باطل نشست ودرسرای پشیمانی فرود آمد این جمله وسخن از امام حسن عسگری است که می گوید : هرکه برمرکب باطل نشیند درسرای پشیمانی فرودش آورد. اخیرأ رئیس جمهور کشور آلبانی از کمپ موسوم به اشرف 3 یاهمان اسارتگاه سالمندان مجاهد سابق

حمایت مثلت شوم ،مجاهدین را به جایی نمی رساند

دل خوشی رجوی به حمایت حساب شده امپریالیزم و سیاست آل سعود سرابی است که ته آن به خشکی و برهوت وصل است. رجوی بدون استقلال سیاسی و استراتژی به عنوان کارتی در دستان مثلث شوم قرار گرفته واصل داستان هم از آنجا شروع شد که این مثلث شوم به یک جمع