مرور

انجمن نجات مرکز کرمانشاه

مجاهدین خلق مادون جهالت وعقب ماندگی

این روزها فرقه عقب مانده رجوی درجریان سیل ایران به هردری می زند تا هرطورشده یک سوراخی را در بین اتحاد وهمبستگی ملت ایران ایجاد کند و از آنجا ضربه ریاکارانه ای بزند .درهمین رابطه چند رهنمود خنده دار و مضحک برای مردم سیل زده عنوان کرده!…

آیا رجوی حق اظهار نظر درخصوص مسائل ملت را دارد؟

رجوی ها -مسعود ومریم رجوی- لیدرهای باند تروریستی مجاهدین بعد ازعملیات معروف به فروغ جاویدان (مرصاد) درجمع بندی عملیات و در آخرین پیام مسعود به نیروهایش درصحنه اعلام کرد شما کار بزرگی کردید و خود نمی دانید .شما ظرف 72 ساعت 55هزار نفر از…

رجوی هیچوقت همراه و همدرد ملت ایران نبوده و نیست

این روزها سیل و حوادث غیر مترقبه بخشی از جان و مال هم وطنانمان را در چند استان در نوردیده . در این رابطه هرکسی به طریقی از دولت تا انجمن های غیردولتی و تا فرد فرد آحاد جامعه احساس همدردی وهمراهی خود را به طرق مختلف بروز داده اند و با کمک…

فرقه مجاهدین شیطانی است یا شیطان سازی شده ؟

باند رجوی معروف به فرقه مجاهدین طی چند دهه حیات زالوصفتی درآویزان شدن به کشورهایی مانند عراق/عربستان /اردن /امریکا واکنون آلبانی به این حیات ننگین ونجاست خواری عادت کرده ودرهرمقطع وهرسرفصلی به خوبی توانسته خود را با شرایط وفق دهد…

کانون های پوشالی وستاد داخله پوشالی

این روزها فرقه ضد انسانی رجوی درفضای مجازی وهرنشست وبرخاستی دم از کانون های شورشی وفعالیت های آن می زند وشبانه روز درسیمای ضد آزادی اش پیام ها وکدهای پوشالی وفاقد محتوا برای این کانون های موهوم خیالی ارسال می کند .درواقع این سیکل…

اعلام جدایی رسمی غلامرضا شکری از فرقه رجوی

اینجانب غلامرضا شکری متولد 1347 صادره از بیجار بدین وسیله جدایی خودم را از فرقه تحت رهبری رجوی اعلام نموده وهیچ گونه وابستگی سیاسی ومالی نسبت به این گروه وهیچ گروه وسازمان دیگری ندارم . من دوران کودکی را در بیجار وسنندج سپری ودوران ابتدایی…

شما همه درآلبانی خواهید مرد

اعضای فرقه مجاهدین اکنون در آلبانی به تعداد دوهزار نفر معمولآ میانگین سنی بالای 50 سال هستند. آن ها اغلب به دلیل چند دهه ماندن در عراق وخاک خوردن های مستمر ومحرومیت شدید از شرایط زندگی عادی انسانی، دچار امراض مختلفی ازجمله سرطان وسل…

دادخواهی تعدادی از خانواده های اسرای جنگ ایران وعراق به صلیب سرخ جهانی

ریاست محترم صلیب سرخ جهانی مستقر در ژنو سوئیساحترامأ اینجانبان تعدادی از خانواده های اسیرانی از استان کرمانشاه هستیم که فرزندان یا پدران ما درخلال جنگ ایران وعراق ، اسیر ارتش عراق شدند وبرابر نامه ها وشماره هایی که توسط آن سازمان…

دیدار انجمن نجات استان کرمانشاه با خانواده های ساکن اسلام آباد غرب

در ادامه سلسله دیدارهای خانواده های اسیران در چنگ رجوی با جداشده جدید وتماس های تصویری این خانواده ها با جداشدگان در تیرانا (آلبانی) این بار کادر انجمن نجات به اتفاق آقای سعد الله سیفی جداشده جدید که اخیرأ به وطن بازگشته وهمچنین خانواده…