مرور

انجمن نجات مرکز کرمانشاه

گردهمایی تعدادی از خانواده های کرمانشاهی دردفتر انجمن استان

عده ای از خانواده های اسیران فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات استان کرمانشاه حضور به هم رساندند و از نزدیک با هم به بحث و تبادل نظر درخصوص چاره اندیشی برای رهایی عزیزانشان پرداختند .این خانواده ها به پیشنهاد خود از جداشده جدید برگشته…

تسلیت انجمن نجات کرمانشاه به خانواده داغدار حسن گاویار

مطلع شدیم که به تازگی آقای حسین حسن گاویار(پدر محسن حسن گاویار اسیر در فرقه رجوی ) بدرود حیات گفتند . انجمن شاخه کرمانشاه این مصیبت وارده را به خانواده حسن گاویار تسلیت گفته برای آن سفرکرده طلب بخشش ومغفرت وبرای بازماندگان آرزوی صبر و…

رجوی پیروزی از طریق بیگانه را می خواهد

تفکر سرنگونی و پیروزی خود وحکومت بر ایران در مغز حقیر مسعود رجوی بطور قانونمند و آنچه که در صحنه عمل به پراتیک کشیده شده به سه دوره و مقطع تقسیم شده است. 1-مرحله ودوره اول از پیروزی انقلاب 57(ضد سلطنتی ) تا 30 خرداد 60 از طریق تبلیغات…

رجوی : این برده ها را من از صدام خریدم

اخیرأ دو نفر از اعضای با سابقه 30 سال عضویت در فرقه مجاهدین تصمیم به جدایی از فرقه گرفتند وهمین دو عضو جدا شده به نام های عظیم میش مست وغلامعلی میرزایی تصمیم به موضع گیری رسمی علیه فرقه و رهبری مجاهدین گرفتند . این دو عضو از اسرای جنگ…

دیدار آقای سعدالله سیفی با تعدادی از خانواده های کرمانشاهی

بعد از تماس های متعدد خانواده هایی که عزیزی در اسارت فرقه ضد انسانی رجوی دارند مبنی برملاقات ودیدار با جداشده اخیر وبازگشتی از آلبانی (آقای سعد الله سیفی ) دفتر انجمن نجات کرمانشاه مقدمات این دیدار را با چند خانواده فراهم نمود .این…

مارک مزدور وخائن از کی در فرقه رجوی باب شد ؟

اگر به عنوان یک عضوی که قبلا درون فرقه بوده واز تمامی سرفصل های آن آگاه است این قضیه را دنبال کنیم می بینیم که تا قبل از (مرصاد) عملیات فروغ بریدن وجدایی صرفأ مربوط می شد به رده بالایی ها که از اساس با استراتژی رجوی حتی برفرض محقق شدن…

رجوی یک روز برای صدام وامروزهم برای ترامپ

آن موقع درجریان عملیات کردکشی وشیعه کشی برای حفظ موجودیت حزب بعث وامروزهم درتنگنای ترامپ دربی نتیجه بودن تحریم های 13 آبان 97 ، خود را به آب و آتش می زند تا ولی نعمت های وقت خود را خشنود نگه دارد. رجوی یک ساعت بعد از اعلام تحریم های نفتی…

حضور گرم آقای سیفی در دفتر انجمن نجات کرمانشاه

آقای سعد الله سیفی آخرین بازگشتی از فرقه رجوی به دامان خانواده در کرمانشاه، بعد از چند روز حضورش در دامان پر مهر خانواده به دیدار اعضای انجمن نجات آمد .آقای سیفی هدف از حضور در دفتر انجمن؛ تشکر و تقدیر از پرسنل انجمن نجات به خاطر تلاش…

تبریک به دوست قدیمی عظیم میش مست

جدایی از فرقه رجوی را به دوست وهم یگانی قبلی ام عظیم میش مست تبریک می گویم . دوست عزیز، عظیم جان مبارکت باد و برایت آرزوی آینده ای روشن دارم وبه خودت و به دخترت که در سایت ها تلاش هایش را می بینم تبریک می گویم . گفتی بعد از سی (30) سال…

حضور گرم تعدادی خانواده در دفتر انجمن کرمانشاه

هفته گذشته تعدادی ازخانواده های کرمانشاهی که فرزندشان اسیر فرقه رجوی می باشند در دفتر انجمن نجات کرمانشاه حضور یافتند . خانواده یکی از اسیران رهایافته که در آلبانی می باشد نیز به همراه این خانواده ها دردفتر انجمن حضور داشت . کادر انجمن…