مرور

انجمن نجات مرکز کرمانشاه

استقرار ارتش آزادیبخش در افغانستان مرغ پخته را به خنده وا می دارد

این روزها حرف از حضور مریم قجر در افغانستان و مذاکره وی با مقام ارشد افغان جهت حضور و استقرار ارتش آزادیبخش رجوی این بار در جوار مرز شرق دهان به دهان در رسانه های موهوم وفضای مجازی می شود . البته این فضا وخبر موهوم می گوید این انتقال…

جنگ و جدال خانواده ها با فرقه رجوی بر سر چیست؟

سوابق جدل و تضاد آشتی ناپذیر فرقه رجوی با خانواده ها – واز این سو هم مقاومت و مبارزه برحق خانواده ها با عملکرد ضد انسانی رجوی، برمی گردد به یک پروسه زمانی 40 ساله، از زمانی که در نقطه شروع ، رجوی از خانواده به عنوان محمل و بهانه در جهت…

راستی نیروهای میرا اکنون کجایند؟

درابتدای انقلاب ضد سلطنتی آن زمان که فرقه رجوی هنوز در ایران به سر می برد وتوسط خشم ملت به بیرون از مرزها پرتاب نشده بودند . سران فرقه ازجمله مسعود رجوی وموسی خیابانی ریل دوره گردی به استان های کشور را داشتند وبا سوء استفاده از ماهیت پاک…

جاسوسی و تهیه فیلم توسط مجاهدین از پشت جبهه در زمان جنگ

در دیماه سال 65 موقعی که عملیات کربلای 4 اتفاق افتاد رهبری مجاهدین از تازه واردان به عراق بود، اما نیروهایش از سال 60 درکردستان تحت اسم رزمندگان مجاهدین خلق درخدمت ارتش صدام حسین فعال بودند . درآن زمان قانون به این صورت بود که نیروهای رجوی…

مریم قجر همسر سوم رجوی کاتولیک تر از پاپ

در پیام اخیر مریم قجر داعشی درخصوص میلاد عیسی مسیح و سال نو میلادی، موضوع نان به نرخ روز خوری وحزب باد بودن این فرقه درتمامیت خود بیداد می کند .دراین پیام مریم قجر با پاچه خواری و چاپلوسی تمام برای سخنرانان مسیحی در جلسات و شوهای سالانه اش…

سقف استراتژی رجوی، جاسوسی است

وقتی یک وسیله و یا شی کثیفی را از درون زباله دان برمی داریم به قصد استفاده ابتدا دستکش می پوشیم وسپس آن ابزار را شسته وضد عفونی کرده تا قابل استفاده گردد . امریکا فرقه مجاهدین را درعراق خلع سلاح وزمین گیر نمود و باتوجه به آلوده بودن آنها…

برادران لطفی خواستار دیدار و تماس برادرشان شدند

علیمراد لطفی از اسرای جنگ ایران و عراق است که درسال 1361 و زمانی که تنها 16 سال داشت اسیر ارتش عراق می شود . اما در یک معامله بین رجوی و صدام بلاجبار به فرقه رجوی داده می شود و از آن زمان تاکنون آقای علیمراد لطفی گروگان فرقه رجوی ست…

گردهمایی تعدادی از خانواده های کرمانشاهی دردفتر انجمن استان

عده ای از خانواده های اسیران فرقه رجوی در دفتر انجمن نجات استان کرمانشاه حضور به هم رساندند و از نزدیک با هم به بحث و تبادل نظر درخصوص چاره اندیشی برای رهایی عزیزانشان پرداختند .این خانواده ها به پیشنهاد خود از جداشده جدید برگشته…

تسلیت انجمن نجات کرمانشاه به خانواده داغدار حسن گاویار

مطلع شدیم که به تازگی آقای حسین حسن گاویار(پدر محسن حسن گاویار اسیر در فرقه رجوی ) بدرود حیات گفتند . انجمن شاخه کرمانشاه این مصیبت وارده را به خانواده حسن گاویار تسلیت گفته برای آن سفرکرده طلب بخشش ومغفرت وبرای بازماندگان آرزوی صبر و…

رجوی پیروزی از طریق بیگانه را می خواهد

تفکر سرنگونی و پیروزی خود وحکومت بر ایران در مغز حقیر مسعود رجوی بطور قانونمند و آنچه که در صحنه عمل به پراتیک کشیده شده به سه دوره و مقطع تقسیم شده است. 1-مرحله ودوره اول از پیروزی انقلاب 57(ضد سلطنتی ) تا 30 خرداد 60 از طریق تبلیغات…