مرور

انجمن نجات مرکز کرمانشاه

فرزند او هم به رباتی در دست رجوی تبدیل شده است

دیدار صمیمانه با پدر علیرضا خالو کاکایی درتاریخ 16/7/98 اعضای انجمن نجات در سفری به شهرستان سنقر وکلیایی از این فرصت استفاده کرده وبه دیدار آقای حیدرعلی خالوکاکایی که کاسب و دربازار شهرستان سنقر مغازه دارد رفتند. در این دیدار…

تکرار تاریخ و اپوزیسیون پوشالی

هرسال این گروه تروریستی فرقه رجوی درجلو سازمان ملل تظاهرات برگزار می کند. این گروه منزوی از تاریخ و ایران به دستور اربابان امپریالیسم جهانخوارخود این تظاهرات را برگزار می کنند. ولی ازآنجایی که این فرقه چیزی جزیک کارت سوخته نیست کسی او را…

رجوی خود را زنده به گور کرد

رجوی برمرکب باطل نشست ودرسرای پشیمانی فرود آمد این جمله وسخن از امام حسن عسگری است که می گوید : هرکه برمرکب باطل نشیند درسرای پشیمانی فرودش آورد. اخیرأ رئیس جمهور کشور آلبانی از کمپ موسوم به اشرف 3 یاهمان اسارتگاه سالمندان مجاهد سابق…

حمایت مثلت شوم ،مجاهدین را به جایی نمی رساند

دل خوشی رجوی به حمایت حساب شده امپریالیزم و سیاست آل سعود سرابی است که ته آن به خشکی و برهوت وصل است. رجوی بدون استقلال سیاسی و استراتژی به عنوان کارتی در دستان مثلث شوم قرار گرفته واصل داستان هم از آنجا شروع شد که این مثلث شوم به یک جمع…

حقانیت دروغین

مجاهدین سالیان سال است که بر طبل حقانیت خود می کوبد. چه در داخل سازمان وچه در فضای مجازی ویا هرکجای دیگر. اما هرکسی که تنش به تن مجاهدین خورده برایش واضح و روشن است اول این که این گروه که اسمشون مجاهدین هست، منافقین واقعی هستند ودوم اینکه…

چه شد که رجوی به فکر عاشورا و سینه زنی افتاد؟

رجوی برای عوام فریبی از ایام عاشورا استفاده سیاسی و تبلیغاتی میکرده و می کند درصورتیکه بویی از اسلام و مسلمانی نبرده است. در ظاهر از رهبری عقیدتی و آرمانی دم می زند ولی در باطن عاشورا را قبول ندارد. چون خود را منجی عالم و حجت روی زمین می…

نفوذی فرقه رجوی ازکاخ سفید اخراج شد

تمامی وعده های داده شده درتیرانا و اشرف 3 توسط مریم رجوی روی جان بولتون وجولیانی سوار شده بود. با اخراج بولتون ازکاخ سفید ، تمامی این چشم انداز های ساختگی برای اسیران برباد رفت وحال معلوم نیست مریم داعشی با چه ترفندی می خواهد این رسوایی…

دویست نفر ، نگهبان قلعه!

پس از جابجایی نفرات به بغداد دریک کمپ موقت وترانزیت به نام لیبرتی، مال واموال زیادی در قلعه اشرف به جا ماند. پس از بحث های زیادی که صورت گرفت درچند نشست سر باقی گذاشتن تعدادی به عنوان نگهبان برای وسایل جامانده در اشرف بحث شد وگفته شد هرکس…

خبر سلامتی عبدالکریم کریمی به خانواده اش داده شد

دیدار اعضای انجمن نجات کرمانشاه با خانواده عبدالکریم کریمی اخیرأ اعضای انجمن نجات استان کرمانشاه به اتفاق جداشده ی تازه بازگشته به وطن آقای سیفی با خانواده عبدالکریم کریمی (اسیر درفرقه رجوی ساکن تیرانا) در شهرستان پاوه یک دیدار صمیمی…

دختران جوان با پاهای آش و لاش به بیمارستان منتقل می شدند

حماقت دار و دسته رجوی در 6 و 7 مرداد 1388 دولت عراق خواهان آن بود که در کمپ اشرف مثل سایر کشورها ایستگاه پلیس دایر کند و این را در آن زمان به سران فرقه اطلاع داد. در آن زمان نیروهای آمریکایی در اشرف مستقر بودند وسر این مسائل واسطه گری می…