مرور

انجمن نجات مرکز کرمانشاه

دختران جوان با پاهای آش و لاش به بیمارستان منتقل می شدند

حماقت دار و دسته رجوی در 6 و 7 مرداد 1388 دولت عراق خواهان آن بود که در کمپ اشرف مثل سایر کشورها ایستگاه پلیس دایر کند و این را در آن زمان به سران فرقه اطلاع داد. در آن زمان نیروهای آمریکایی در اشرف مستقر بودند وسر این مسائل واسطه گری می

خودسوزی های 17 ژوئن با فرمان خود رجوی بود

کار رجوی به کشتن دادن آدم های داخل فرقه اش است چون در آن دوران رجوی نیاز به تبلیغات داشت . برای او مهم نبود چه تعداد آدم کشته شوند . دراشرف تعدادی را به کشتن داد . درلیبرتی همچنین تعدادی را به کشتن داد . 17 ژوئن با فرمان خود رجوی بود .

اشرف ، شهر برده ها

درمناسبات فرقه ای مجاهدین با مکانیزم های زیرهر عنصر وانسان ورودی به فرقه را تبدیل به برده می کنند . زن باید قید همسر را بزند وبه دلخواه رهبری حتی به فاصله یک شب جدایی از همسر قانونی خود با فرد دیگری ازدواج نماید . مرد هم همینطوربه دستور و

نفوذ در هر شکافی به هر قیمتی برای کسب قدرت

اخیرأ حکومت یاغی و راهزن انگلیس کشتی نفتکش ایرانی را در آبهای آزاد گروگان گرفت و بدون دلیل اقدام به تشکیل دادگاه برای مصادره آن وسپس دادگاه پوشالی بعدی درجهت مصادره پول های بلوکه شده ایران که از سال 1350 قرار بود تانک های چیفتن با آن خریده

برادر عزیزم به وطن برگرد

نامه آقای علیرضا درویش تبار به برادرش علی اصغر اسیر در فرقه رجویبسم الله الرحمن الرحیم خدمت برادرعزیز و ارجمندم علی اصغر سلام ضمن عرض سلام وسلامتی شما از ایزد منان خواهان وخواستارم وتوفیق روزافزون شما را ازخداوند بزرگ می خواهم . باری

جولیانی :هیچ کشوری آلترناتیوی درایران شناسایی نکرده

از سال تاسیس شورای دست ساز رجوی و فرار از ایران و فعالیت های خارجه و فاز مزدوری درعراق و تاکنون که کوچ مجاهد و شورا به زیر قبای امپریالیزم امریکا است حدودأ 40 سال می گذرد و رجوی ها شب و روز ودرهر بزم فرقه ای مدعی تنها آلترناتیو درایران

مجاهدین مهدی حمیدفر را از خانه اش ربودند

مهدی حمیدفر بیش از دو دهه است که دراسارت فرقه رجوی می باشد . اخیرأ انجمن نجات استان کرمانشاه طی یک دیدار صمیمی با برادران حمیدفر (ایرج و بیژن) به درد دل این برادران و مادرپیرشان گوش فرا دادند . ابتدا برادران حمیدفر گفتند که مهدی اساسأ عضو

اعضای جدا شده در آلبانی مجوز کار گرفتند

بیش از چندماه است که نفرات جداشده درخواست های مکرری از وزارت کشور آلبانی کرده بودند که اجازه کار به آنها داده شود . ولی به محض اینکه فرقه رجوی از این خبر مطلع شد به جنب و جوش افتاد وشروع به سنگ اندازی کرد و فشار را بر وزارت کشور آلبانی چند

مجاهدین چه وقت می گریند و چه وقت می خندند؟

این روزها که کشورهای امریکا و اسرائیل و عربستان که منافع مشترکی در عربده کشی علیه ایران دنبال می کنند مدام بهانه های ضد انسانی برای تولید ترفندها وتاکتیک های جدیدشان جور می کنند ومارک های تروریستی به ملت ایران وارد می کنند تا آنها را به

فارغ التحصیل دانشگاه مجاهدین بودیم

وقتی یک جداشده از فرقه رجوی به دنیای آزاد و دو دوتا چهارتای زندگی قدم می گذارد تازه وارد این فضا می شود که از خود بپرسد چه بلد است وچه می داند تا از آن برای امرار معاش وگذران زندگی بهره ببرد . واقعیت زندگی کردن تجربه، تخصص وجوانی لازم است