مرور

انجمن نجات مرکز کرمانشاه

دود و دم 30 خرداد فرقه رجوی تعطیل

هر ساله از چند ماه قبل تیم های حرفه ای رجوی شروع به تبلیغ و بستن قرار داد با افراد بیکار و ولگرد محله های بدنام کشورها می کرد تا نیروی چند ساعته جذب نمایند و یک نمایش سالانه از 30 خرداد برگزار نمایند . دراین پروژه ها اصل بر سیاهی لشگر و

رجوی: ما بایستی خودمان جنگ تولید کنیم

کوبیدن بر طبل جنگ ذات و موجودیت رجوی است . ازسال 60 و سی خرداد و سپس درگیری ها در کردستان عراق وسپس وصل به ارتش صدام و زائده جنگ شدن خوی ذاتی رجوی بوده واکنون هم رجوی شبانه روز سگ دو می زند برای ایجاد جرقه ی جنگ بین امریکا و ایران! قبلا هم…

چگونگی حل یک معما در فرقه رجوی

درمناسبات فرقه مجاهدین حضور زنان ومردان دریک فضا ومحیط اعم از اتاق کار یا خودرو معضل ودردسر ویژه ای بود ودرموارد خاص وماموریت وکارهایی که ایجاب می کرد بایستی معما حل می شد تااین درکنارهم بودن را درکار حل کرد. این مناسبات ارتجاعی فی الواقع…

روزه و نماز تعطیل، فقط پاسدار و پیشمرگ بکشید

فتوای 30 سال پیش رجوی و فتوای امروز داعش دوروی یک سکهاخیرأ خلیفه داعشی ها دریک سایت مرتبط فتوایی صادر نموده مبنی بر اینکه ماه رمضان نیروهای رزمی داعشی روزه ماه رمضان خود را افطار کنند ولازم نیست روزه دار باشند چون روزه قدرت جسمی آنها را…

نسلی که بیشترین نفرت را از رجوی دارد

فرزندان جداشدگان از فرقه رجوی نسلی هستند که بیشترین نفرت را از رهبری فرقه رجوی دارند و بعد از آنها پدران و مادران و همسر و اقوام آنها هستند که بالاترین نفرت را از این فرقه و رهبران و سرانش دارند. درکلیت علت آن مشاهده عملکرد استراتژی رجوی…

پیام های مسعود رجوی آدم را به یاد غضنفر و مظفر می اندازد

از سال 82 بعد از سقوط صدام، رجوی ناپدید و ارتش خصوصی صدام (آزادیبخش) خلع سلاح و منحل و متلاشی شد. از آن تاریخ تاکنون هر از گاهی رجوی پیامی کتبی یا شفاهی صادر می کند وعکسی هم با یونیفرم نظامی روی آن متن الصاق می کند. این پیام ها با صدای…

آنچه که مجاهدین برای ملت ایران می خواهد

این روزها اگر گذری بر رسانه ها و کانال های چرند مجاهدین خلق بزنید و نگاهی گذرا به امیال و آرزوهای آنان که برای ایران و منافع ملت ایران در سر دارند بکنید خواهید دید که این فرقه چه نقشه ها و آرزوهایی در افکار و ذهن فاسدشان وجود دارد. فرقه…

حمایت جداشدگان استان کرمانشاه از جداشدگان در آلبانی

با توجه به ترفندهای ضد انسانی فرقه رجوی علیه جداشدگان در آلبانی تعدادی ازجداشدگان از این فرقه درکرمانشاه از طریق تماس تلفنی و یادداشت و فضای مجازی برای دفترانجمن نجات کرمانشاه مطالبی درحمایت از جداشدگان مستقر درتیرانا اعلام کردند. فرقه

رجوی: نماز و روزه تعطیل فقط پیشمرگ و پاسدار بکشید

28 سال پیش یعنی در فروردین سال 1370 رجوی فرمان تخلیه منطقه معروف به نوژول و کفری درشمال عراق را صادر و فرمان حرکت به سوی خانقین و کلار را صادرنمود. این فرمان با پیامی دوصفحه ای که توسط فرماندهان محورها ولشگرها ابلاغ شد نیروهای ارتش خصوصی

مجاهدین خلق مادون جهالت وعقب ماندگی

این روزها فرقه عقب مانده رجوی درجریان سیل ایران به هردری می زند تا هرطورشده یک سوراخی را در بین اتحاد وهمبستگی ملت ایران ایجاد کند و از آنجا ضربه ریاکارانه ای بزند.درهمین رابطه چند رهنمود خنده دار و مضحک برای مردم سیل زده عنوان کرده!