مرور

انجمن نجات مرکز کرمانشاه

فارغ التحصیل دانشگاه مجاهدین بودیم

وقتی یک جداشده از فرقه رجوی به دنیای آزاد و دو دوتا چهارتای زندگی قدم می گذارد تازه وارد این فضا می شود که از خود بپرسد چه بلد است وچه می داند تا از آن برای امرار معاش وگذران زندگی بهره ببرد . واقعیت زندگی کردن تجربه، تخصص وجوانی لازم است

رجوی درخرداد 1360 چه کرد؟!

در یک کلام رجوی و دارودسته او دنبال قدرت بودند وشروع به کشتن مردم ایران کردند وبا دشمن خارجی همکاری کردند این داستان ادامه دارد و شرم وحیایی دراین رابطه ندارد . بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی گروه های زیادی شکل گرفت. جای جای شهرها، در

قدرت پوشالی رجوی

مجاهدین هرساله با برپایی گردهمایی در پاریس البته با خرج های بی رویه وسوء استفاده از جوانان در سرتا سر اروپا این گردهمایی را قدرت خود دانسته که مردم ایران حامی آنان هستند . درصورتیکه درآن گردهمایی شاید تعداد ایرانیان به پانصد نفرهم نرسد .

پایان خط ویلپنت

بعد ازسرنگونی صدام حسین (دیکتاتورسابق عراق) و درابهام ماندن مجاهدین ، برای اینکه بتوانند به نیروهای خود روحیه بدهند وخودشان را به جهانیان نشان بدهند وطوری وانمود کنند که بعد از رفتن صدام ، سازمان هنوز روی پای خود ایستاده است ، سیرکی به نام

ترامپ چه کرده که او را جنگ طلب می نامید؟

اراجیف مریم داعشی در پیام به تجمع کنندگان واشنگتن درامریکا به قدری مشمئز کننده است که فقط برای کادرها و اعضای خود فرقه نمایانگرخفت و خواری است و خوب می دانند رهبران آنها هیچ مرزی در سرسپردگی نمی شناسند . اساسأ حرف زدن درخصوص ضد امپریالیستی

علی اصغر، پدر و مادرمان از دوریت دق مرگ شدند

اعضای انجمن نجات کرمانشاه در راستای رهایی سایر اعضای گرفتار در فرقه رجوی طبق روال به دیدار خانواده های اسیران در چنگ رجوی می روند و برای هم فکری وهماهنگی در جهت تلاش برای رهایی عزیزانشان این دیدارها مستمر و بروز می باشد . درهمین راستا این

سنگ پرتابی شما را روی چشمم گذاشتم

دیدار صمیمی انجمن نجات استان کرمانشاه با خانواده بیژن پولادرگ بیژن پولاد رگ اسیر در چنگ فرقه اختاپوسی رجوی بیش از دو دهه است که گرفتار تار عنکبوتی رجوی شده است . بیژن درحالیکه نوجوانی بیش نبود فریب پیک های ارسالی یا همان دلالان قاچاق

سرنگونی خیالی؛ هدیه غرب به مجاهدین

بعد از فروپاشی تشکیلات فرقه رجوی درعراق واخراج آنان به آلبانی که پایان تشکیلات رجوی بود . سئوال این است که چرا مریم قجر کنگر خورده و در آلبانی لنگر انداخته است . سالیان گذشته وقتی اعضای فرقه رجوی دراشرف بودند سلاح وتجهیزات نظامی داشتند از

از جنایت بزرگ رجوی درخرداد 68 چه می دانید؟

کمتر از یک سال از عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) گذشته بود . بیش از 50% از نیروها وکادرهای مجاهدین مجروح ومعلول وفشل شده ودر بیمارستان ها وامداد وآسایشگاه ها به سر می بردند . کار برای سران فرقه سخت شده بود وکمبود نیرو ازیک سو وفضای سنگین شکست

نگرانم مجاهدین بلایی سر پسرم آورده باشند!

استمداد خانم تاج الدوله حیدریان از سازمان حقوق بشرریاست محترم سازمان حقوق بشر و صلیب سرخ جهانی احترامأ به استحضارتان می رساند این جانب تاج الدوله حیدریان ساکن و اهل استان کرمانشاه از ایران، مادر مهدی حمیدفر هستم که حدودأ بیش از22سال