مرور

انجمن نجات مرکز کرمانشاه

رجوی : این برده ها را من از صدام خریدم

اخیرأ دو نفر از اعضای با سابقه 30 سال عضویت در فرقه مجاهدین تصمیم به جدایی از فرقه گرفتند وهمین دو عضو جدا شده به نام های عظیم میش مست وغلامعلی میرزایی تصمیم به موضع گیری رسمی علیه فرقه و رهبری مجاهدین گرفتند . این دو عضو از اسرای جنگ…

دیدار آقای سعدالله سیفی با تعدادی از خانواده های کرمانشاهی

بعد از تماس های متعدد خانواده هایی که عزیزی در اسارت فرقه ضد انسانی رجوی دارند مبنی برملاقات ودیدار با جداشده اخیر وبازگشتی از آلبانی (آقای سعد الله سیفی ) دفتر انجمن نجات کرمانشاه مقدمات این دیدار را با چند خانواده فراهم نمود .این…

مارک مزدور وخائن از کی در فرقه رجوی باب شد ؟

اگر به عنوان یک عضوی که قبلا درون فرقه بوده واز تمامی سرفصل های آن آگاه است این قضیه را دنبال کنیم می بینیم که تا قبل از (مرصاد) عملیات فروغ بریدن وجدایی صرفأ مربوط می شد به رده بالایی ها که از اساس با استراتژی رجوی حتی برفرض محقق شدن…

رجوی یک روز برای صدام وامروزهم برای ترامپ

آن موقع درجریان عملیات کردکشی وشیعه کشی برای حفظ موجودیت حزب بعث وامروزهم درتنگنای ترامپ دربی نتیجه بودن تحریم های 13 آبان 97 ، خود را به آب و آتش می زند تا ولی نعمت های وقت خود را خشنود نگه دارد. رجوی یک ساعت بعد از اعلام تحریم های نفتی…

حضور گرم آقای سیفی در دفتر انجمن نجات کرمانشاه

آقای سعد الله سیفی آخرین بازگشتی از فرقه رجوی به دامان خانواده در کرمانشاه، بعد از چند روز حضورش در دامان پر مهر خانواده به دیدار اعضای انجمن نجات آمد .آقای سیفی هدف از حضور در دفتر انجمن؛ تشکر و تقدیر از پرسنل انجمن نجات به خاطر تلاش…

تبریک به دوست قدیمی عظیم میش مست

جدایی از فرقه رجوی را به دوست وهم یگانی قبلی ام عظیم میش مست تبریک می گویم . دوست عزیز، عظیم جان مبارکت باد و برایت آرزوی آینده ای روشن دارم وبه خودت و به دخترت که در سایت ها تلاش هایش را می بینم تبریک می گویم . گفتی بعد از سی (30) سال…

حضور گرم تعدادی خانواده در دفتر انجمن کرمانشاه

هفته گذشته تعدادی ازخانواده های کرمانشاهی که فرزندشان اسیر فرقه رجوی می باشند در دفتر انجمن نجات کرمانشاه حضور یافتند . خانواده یکی از اسیران رهایافته که در آلبانی می باشد نیز به همراه این خانواده ها دردفتر انجمن حضور داشت . کادر انجمن…

سعدالله سیفی در دامان پرمهر خانواده

فرار و جدایی و پشت کردن آقای سعد الله سیفی عضو با سابقه مجاهدین به رجوی و فرقه اش و اثبات اصالت و حقانیت کانون خانواده با بازگشت به دامان پر مهر خانواده اش را به وی و خانواده چشم انتظارش تبریک می گوییم .سعدالله قریب به 3 دهه اسیر خدئه و…

وظیفه سیمای آزادی فرقه رجوی چه بوده است؟

این روزها فرقه رجوی خزئبلات خود را از طریق سیمای فرقه ای که قبلا نامش سیمای مقاومت و رادیو مجاهد بود واکنون به نام سیمای آزادی است پخش می کند و با آرم شیرخورشید آنرا تلویزیون ملی ایران معرفی می کند . درواقع شانس واقبال تماشاچی و مراجعه…

برادرمان را درآنجا دیدیم، شستشوی مغزی شده بود

آقای اردشیر افضلی برادر مسعود افضلی که به دیدار اعضای انجمن استان کرمانشاه آمده بود می گوید : برادرم مسعود درحالیکه درسال 1367 – هیجده سال سن داشت توسط فرقه مجاهدین درسرفصل عملیات مرصاد ربوده شده واکنون که 30 سال است از آن تاریخ می گذرد،…